Điều khoản dịch vụ - AnyDownloader

Điều khoản dịch vụ

Vui lòng dành thời gian xem xét các điều khoản và điều kiện dịch vụ của chúng tôi trước khi sử dụng Trang web này. Các điều khoản sử dụng không giới hạn áp dụng cho các trang web này:

anydownloader.com

Các điều khoản này ở đây chi phối việc bạn sử dụng trang web và trình bày thông tin về các dịch vụ được cung cấp trên các trang web của công ty và không giới hạn đối với Trang web ở đây và tất cả các điều khoản bao gồm („chúng tôi” hoặc „chúng tôi”) hoặc („Trang web”).

Các điều khoản và điều kiện này là thỏa thuận hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và nó ràng buộc việc sử dụng tài nguyên trực tuyến này. Khi bạn quyết định sử dụng tiện ích này bằng cách truy cập, truy cập, lướt web và/hoặc tham gia (gọi chung là „sử dụng”) Trang web, bạn đồng ý một cách rõ ràng và chấp nhận tuân theo các quy định của các điều khoản này. Bạn đồng ý rằng các thuật ngữ „bạn” hoặc „của bạn” được sử dụng trong tài liệu này đề cập đến bạn và bất kỳ tổ chức nào mà bạn đại diện, bao gồm đại diện của bạn, người được chỉ định và chi nhánh, người kế nhiệm và bởi bất kỳ thiết bị nào sử dụng trong lĩnh vực đó. Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này, vui lòng rời khỏi Trang web ngay bây giờ và ngừng sử dụng nó kể từ bây giờ.

1. Đủ điều kiện

Trang web này được mở cho người dùng từ mười tám (18) tuổi trở lên sử dụng. Ngoại lệ duy nhất đối với yêu cầu về độ tuổi là khi độ tuổi của đa số người dùng trên mười tám (18) tuổi và bạn phải ít nhất bằng độ tuổi của đa số trong khu vực tài phán của mình. Trường hợp bị pháp luật cấm, việc sử dụng Trang web này không được phép.

Phần 2 của tài liệu này đặt ra các điều khoản sử dụng để hướng dẫn việc Cấp phép sử dụng Trang web này. Do đó, bạn khẳng định và đồng ý về tính thỏa đáng của việc xem xét được đưa ra ở đây.

2. Cấp quyền sử dụng

Việc cấp quyền sử dụng cung cấp cho bạn quyền không độc quyền để sử dụng Trang web. Việc hạn chế quyền truy cập bao gồm việc hiển thị và sử dụng Trang web cũng như nội dung của nó một cách không công khai và ở đây phải tuân theo việc sử dụng hạn chế Trang web trên máy tính của bạn hoặc các thiết bị lướt web khác theo quy định của các điều khoản này. Cấp quyền sử dụng cho phép bạn truy cập để sử dụng Trang web chỉ cho các nhu cầu cá nhân và phi thương mại.

Bằng cách chấp nhận các điều khoản này, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt việc cấp quyền sử dụng cho bạn mà không cần thông báo trước. Sau khi chấm dứt, bạn chấp nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn, chặn email và/hoặc địa chỉ IP của bạn hoặc ngăn bạn sử dụng Trang web và/hoặc xóa và/hoặc xóa bất kỳ Nội dung do người dùng gửi nào của bạn được mô tả là theo dõi. Bạn sẽ không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Trang web khi chấm dứt quyền sử dụng của mình. Theo thỏa thuận này, việc cấp quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ có hiệu lực khi chấm dứt, trong khi tất cả các phần khác của các Điều khoản này vẫn có hiệu lực. Bạn rõ ràng thừa nhận sự không chịu trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt cấp quyền sử dụng Trang web này cho bạn.

3. Sở hữu trí tuệ

Nội dung trên Trang web này, bao gồm văn bản, ảnh, hình ảnh đồ họa, video, âm nhạc và phần mềm, và không loại trừ các tập lệnh, nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ có trong đó (gọi chung là „Tài liệu độc quyền”), nhưng không bao gồm Nội dung gửi của người dùng và Thông tin của bên thứ ba là tài sản của chúng tôi theo quyền sở hữu và/hoặc giấy phép. Tất cả Tài liệu thuộc sở hữu trên Trang web này đều tuân theo luật bản quyền, thương hiệu và/hoặc các luật về quyền có liên quan khác trong phạm vi quyền hạn hiện hành theo luật trong nước, nước ngoài và quốc tế. Do đó, trong phạm vi Tài liệu Tài sản, chúng tôi bảo lưu mọi quyền!

Ngoại lệ duy nhất là, như được cho phép rõ ràng, bạn thừa nhận rằng bị cấm sao chép, sửa đổi, truyền tải, xuất bản, phân phối và không bao giờ tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo bản sao hoặc sao chép Nội dung theo bất kỳ cách nào trong toàn bộ hoặc một phần.

4. Đệ trình của người dùng

Bạn đồng ý rằng Nội dung gửi của người dùng không phải lúc nào cũng có thể bị rút lại và bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn tiết lộ trong Nội dung gửi của người dùng có thể giúp nhận dạng bạn và bạn bồi thường cho chúng tôi khỏi mọi vi phạm bảo mật phát sinh từ Nội dung gửi của người dùng của bạn. Bạn thừa nhận rõ ràng trách nhiệm của mình đối với bất kỳ và/hoặc tất cả các tài liệu do bạn tải lên trên Trang web này, bao gồm các tệp âm thanh bạn tạo, sửa đổi, truyền tải hoặc tải xuống qua Trang web (gọi chung là “Nội dung gửi của Người dùng”). Ngoài ra, bạn chịu trách nhiệm về việc gửi, truyền và tạo hoặc sửa đổi Nội dung của mình trên Trang web.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hoặc tất cả các hậu quả của Nội dung do người dùng gửi của bạn phát sinh từ việc tải lên, gửi, sửa đổi, truyền, tạo hoặc cách khác, như bạn đã cung cấp thông qua Nội dung do người dùng gửi. Bạn khẳng định, đại diện và đảm bảo, đối với tất cả các Nội dung do người dùng gửi của bạn, rằng:

 • Bạn đồng ý không đăng hoặc cho phép sử dụng quyền truy cập của mình để đăng bất kỳ nội dung nào có tính chất khiêu dâm;
 • Bạn là chủ sở hữu được ủy quyền có giấy phép, quyền, quyền hoặc đồng ý sử dụng hợp pháp và cho phép chúng tôi sử dụng tất cả thông tin có trong Nội dung do người dùng gửi của bạn, bao gồm nhãn hiệu, bản quyền, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác theo mục đích sử dụng được quy định trong các điều khoản sử dụng cho Trang web này;
 • Bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin về mọi người có thể nhận dạng mà bạn đã tải lên thông qua Nội dung gửi của người dùng trên Trang web theo mục đích quy định của Trang web như được nêu rõ trong các Điều khoản và trang web này.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý không tải lên, gửi, tạo, truyền, sửa đổi hoặc tham gia vào các tài liệu:

 • Là thô tục, tục tĩu, bất hợp pháp, phỉ báng, bất hợp pháp, lừa đảo, bôi nhọ, có hại, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, hận thù, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, xúc phạm chủng tộc hoặc dân tộc, gây viêm nhiễm hoặc không phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi;
 • Được bảo vệ bản quyền, được bảo vệ bởi bí mật ngành hoặc luật thương hiệu hoặc trong mọi trường hợp phải tuân theo các quyền hạn chế của bên ngoài, bao gồm quyền bảo vệ và quyền phơi bày, trừ khi bạn là chủ sở hữu của các quyền đó hoặc được chủ sở hữu hợp pháp đồng ý rõ ràng để trình bày tài liệu và rằng bạn thừa nhận mọi quyền mà chúng tôi đã cấp cho bạn;
 • Không phù hợp để sử dụng trên Trang web của chúng tôi vì nó chứa các hoạt động bất hợp pháp, có khả năng gây thương tích hoặc tổn hại về thể chất cho người khác và nó khuyến khích hành vi tàn ác đối với động vật;
 • Sẽ bù đắp, hỗ trợ hoặc cung cấp hướng dẫn cho hành vi gây hấn chống lại tội phạm, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc nếu không sẽ tạo ra trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào;
 • Đó là sự trình bày sai sự thật và mạo danh người khác, đồng thời chứa danh tính sai của những người và có thể ảnh hưởng đến mục đích và tính chính trực của chúng tôi; hoặc
 • Nó không được chào mời hoặc không được phép quảng cáo, khuyến mãi, „thư rác” hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác.

Bạn đảm bảo quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để cấp các quyền được cấp ở đây cho Nội dung gửi của Người dùng. Rõ ràng, bạn biểu thị và đảm bảo rằng bạn sở hữu quyền đối với Nội dung gửi của người dùng mà bạn được phép truy cập, tải lên, sửa đổi, truyền tải, tạo hoặc cung cấp Nội dung gửi của người dùng trên Trang web và việc tải lên Nội dung gửi của người dùng sẽ không vi phạm bất kỳ quyền của bên kia hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng của bạn đối với các bên khác.

Chúng tôi tuyên bố không có chức danh hoặc quyền hạn đối với Nội dung gửi của người dùng hoặc Nội dung của bên thứ ba. Người cấp phép bên thứ ba hoặc bạn, nếu có, bảo lưu tất cả bản quyền đối với Nội dung gửi của Người dùng và bạn chịu trách nhiệm bảo vệ các quyền đó một cách phù hợp. Không có trở ngại, bạn cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không thể hủy bỏ, vĩnh viễn, có thể cấp phép lại để sao chép, hiển thị công khai, thực hiện công khai, phân phối, điều chỉnh, xuất bản, sửa đổi, dịch và khai thác Nội dung do người dùng gửi cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ việc sử dụng nào được Trang web xem xét theo các Điều khoản này. Bạn cũng, mãi mãi, gạt sang một bên và được miễn trừ đối với chúng tôi và bất kỳ người dùng nào của chúng tôi bất kỳ cáo buộc và tranh chấp nào về quyền nhân thân hoặc quy kết liên quan đến Nội dung gửi của Người dùng.

Bạn xác nhận rằng chúng tôi có toàn quyền từ chối xuất bản, xóa hoặc chặn quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung gửi của Người dùng nào mà chúng tôi cho là phù hợp hoặc không có lý do nào cả và chúng tôi có thể làm như vậy dù có hoặc không có lời khuyên cho bạn.

Bạn rõ ràng, không giới hạn các điều khoản bồi thường khác trong tài liệu này, đồng ý bồi thường cho chúng tôi trong bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, vụ kiện hoặc thủ tục pháp lý nào chống lại chúng tôi bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho rằng Nội dung gửi của Người dùng của bạn hoặc việc sử dụng Trang web vi phạm các Điều khoản này là vi phạm hoặc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm luật hiện hành và bạn sẽ bảo vệ chúng tôi đối với mọi thiệt hại đối với chúng tôi và chi phí luật sư hợp lý cũng như các chi phí khác mà chúng tôi phải chịu liên quan đến bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, kiện tụng hoặc thủ tục nào như vậy.

5. Nội dung trên Website

Chúng tôi tuyên bố không có thẩm quyền hoặc kiểm soát thông tin của bên thứ ba. Các bên thứ ba bảo lưu tất cả các quyền đối với Nội dung của bên thứ ba và họ có trách nhiệm bảo vệ các quyền của mình một cách phù hợp.

Bạn đồng ý rằng bằng cách sử dụng Trang web, bạn sẽ được hiển thị Nội dung từ các nguồn khác nhau, bao gồm thông tin do người dùng, các bên, dịch vụ khác cung cấp và thông qua tự động hóa hoặc các kỹ thuật khác (gọi chung là “Nội dung của bên thứ ba”) mà chúng tôi không kiểm soát được các hoạt động của bạn và không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào. Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung không chính xác, không đứng đắn, gây khó chịu hoặc không thể chấp nhận được có thể gây hại cho máy tính của bạn và, không hạn chế các điều khoản giới hạn trách nhiệm pháp lý khác ở đây, bạn thừa nhận từ bỏ, và với điều này, từ bỏ mọi trách nhiệm pháp lý. hoặc các quyền hoặc biện pháp khắc phục công bằng chống lại chúng tôi liên quan đến điều đó.

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về việc xem Trang web để tìm Nội dung hoặc hành vi không phù hợp. Bất cứ khi nào chúng tôi chọn, theo quyết định riêng của mình, để quan sát Nội dung đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về Nội dung đó và chúng tôi không có nghĩa vụ phải sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào như vậy (bao gồm cả Nội dung do người dùng gửi và Nội dung của bên thứ ba). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của những người khác tải lên bất kỳ thông tin nào như vậy (bao gồm cả Nội dung do người dùng gửi và Nội dung của bên thứ ba).

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có toàn quyền từ chối xuất bản, xóa hoặc chặn quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do nào, có hoặc không có cảnh báo.

Không ảnh hưởng đến các điều khoản dưới đây về giới hạn trách nhiệm pháp lý và từ chối bảo đảm, tất cả Tài liệu (bao gồm Nội dung do người dùng gửi và Tài liệu của bên thứ ba) trên Trang web đều có sẵn cho bạn „NGUYÊN TRẠNG“ để bạn biết và chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và bạn xác nhận không sử dụng, sao chép, mô phỏng, truyền tải, phân phối, hiển thị, phát sóng, bán, cấp phép hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác đối với Nội dung mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người cấp phép hoặc chủ sở hữu tương ứng của Nội dung.

6. Hành vi của người dùng

Bạn rõ ràng cho phép chúng tôi theo dõi, lập tài liệu và lưu giữ lịch sử các hành động của bạn trên Trang web.

Bạn đồng ý và đảm bảo rằng tất cả Nội dung bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và hiện hành và bạn là chủ sở hữu bản quyền có quyền (i) đồng ý với các Điều khoản này (ii) cung cấp cho chúng tôi Nội dung gửi của Người dùng và (iii) bạn có quyền hành động theo các Điều khoản này.

Theo yêu cầu của bạn khi sử dụng Trang web:

 • Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web cho mục đích hợp pháp. Bạn sẽ không sử dụng nó theo bất kỳ cách nào vi phạm các Điều khoản này;
 • Bạn thừa nhận rằng tất cả Nội dung do người dùng gửi là của bạn một cách hợp pháp và bạn có quyền sở hữu và quyền hạn để cung cấp chúng cho chúng tôi và sử dụng chúng trên hoặc thông qua Trang web;
 • Bạn đồng ý không tham gia vào hoạt động kỹ thuật đảo ngược trên bất kỳ phần nào của Trang web;
 • Bạn thừa nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi và thiếu sót xảy ra trong quá trình bạn sử dụng Trang web;
 • Bạn xác nhận không giả mạo tiêu đề hoặc thao túng các số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào bạn truyền tải;
 • Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế;
 • Bạn đồng ý không để Trang web phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự khi bạn sử dụng trang web;
 • Bạn đồng ý không thực hiện hành động áp đặt hoặc có thể áp đặt, theo đánh giá riêng của chúng tôi, một tải trọng bất hợp lý đáng kể đối với cơ sở công nghệ của chúng tôi hoặc nói cách khác, đưa ra những yêu cầu cực đoan đối với tài nguyên của nó;
 • Bạn chấp nhận không liên kết đến, đăng hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào trên trang web có chứa vi-rút hoặc phần mềm để phá hủy, làm gián đoạn, làm chậm hoặc theo dõi các hoạt động của trang web;
 • Bạn đồng ý rằng việc cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại Trang web thông qua Nội dung bạn tải lên là vi phạm các điều khoản này;
 • Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ phương tiện tự động nào như trình thu thập thông tin, công cụ khai thác dữ liệu hoặc rô-bốt để tải xuống, giám sát hoặc sử dụng dữ liệu hoặc Nội dung từ Trang web;
 • Bạn đồng ý không phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc cản trở các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web hoặc ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ thông tin nào áp đặt các hạn chế đối với hoạt động trơn tru của Trang web hoặc thông tin trong đó;
 • Bạn đồng ý không vi phạm các điều khoản này để „đóng khung” hoặc „sao chép” Trang web và bạn đồng ý không làm điều đó; và
 • Bạn chấp nhận không „theo dõi” hoặc tấn công bất kỳ ai trên hoặc thông qua Trang web.

Chúng tôi được tự do thực hiện hành động hợp pháp chống lại bất kỳ khách hàng nào vì bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các điều khoản này, bao gồm thay đổi thông thường, hình sự và lệnh bắt buộc và để ngăn chặn bên có tội trong việc sử dụng yêu cầu Trang web. Việc sử dụng Trang web và hệ thống PC của chúng tôi khi chưa được phê duyệt sẽ gây thiệt hại cho các Điều khoản này, bao gồm cả các luật và nguyên tắc phổ biến, bên ngoài và tội phạm gia đình và luật chung.

Ngoài việc cho phép chấm dứt sử dụng, việc bạn vi phạm các điều khoản này và các quy định của Mục 6 này sẽ phải chịu thiệt hại mười nghìn đô la ($10.000) cho mỗi lần vi phạm. Nếu hành vi vi phạm của bạn dẫn đến hành động pháp lý (dù là chống lại bạn hoặc chúng tôi bởi bất kỳ bên nào), bao gồm cả tổn hại về thể chất hoặc tâm lý cho bất kỳ bên nào, bạn sẽ phải chịu thiệt hại thanh lý là Một trăm năm mươi nghìn đô la ($150.000) cho mỗi lần vi phạm. Chúng tôi bảo lưu quyền chuyển nhượng bất kỳ khiếu nại nào như vậy hoặc một phần của khiếu nại đó cho bên bị thiệt hại khác liên quan đến hành động của bạn. Những thiệt hại thanh lý này không phải là hình phạt, mà là một nỗ lực của các Bên nhằm tìm cách khắc phục một cách hợp lý tương xứng với hành vi vi phạm đó. Do đó, bạn đồng ý rằng số tiền thiệt hại là tối thiểu và nếu thiệt hại thực tế nhiều hơn, bạn phải chịu trách nhiệm cho số tiền cao hơn.

7. Dịch vụ trên Website

Chúng tôi không lưu trữ hoặc giữ bất kỳ Nội dung gửi của Người dùng nào lâu hơn một khoảng thời gian tạm thời để người dùng có cơ hội tải xuống Nội dung của họ.

Bạn xác nhận rằng Trang web là một công cụ và công cụ tìm kiếm có mục đích chung. Rõ ràng, nhưng không hạn chế, nó cho phép tìm kiếm nhiều trang web để tìm nhạc. Hơn nữa, nó là một công cụ đa năng để tải xuống các tệp âm thanh từ video và âm thanh từ các tài nguyên internet khác. Do đó, bạn đồng ý rằng Trang web chỉ có thể được sử dụng theo các điều khoản này và luật hiện hành.

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không bỏ qua, khuyến khích, xúi giục hoặc cho phép sử dụng Trang web theo cách vi phạm luật hiện hành.

8. Lệ phí

Bạn thừa nhận rằng bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ phần chi phí nào nếu chúng tôi chấm dứt quyền sử dụng Trang web của bạn do vi phạm các Điều khoản này bất kỳ lúc nào.

Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi bảo lưu quyền tính phí một phần hoặc toàn bộ dịch vụ của mình và chúng tôi có toàn quyền quyết định thay đổi các khoản phí của mình khi chúng tôi cho là phù hợp.

Trong tất cả các khía cạnh khác, bạn xác nhận rằng các quy tắc bổ sung sẽ điều chỉnh các khoản phí, điều khoản, điều kiện hoặc thỏa thuận được đăng trên Trang web và/hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ đại lý bán hàng/công ty xử lý thanh toán nào, như được sửa đổi tùy từng thời điểm.

9. Chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư khi chúng tôi cho là cần thiết bằng cách đăng các sửa đổi đó lên Trang web.

Chúng tôi duy trì Chính sách quyền riêng tư riêng  và sự đồng ý của bạn với các Điều khoản này biểu thị sự đồng ý với Chính sách quyền riêng tư. Và bạn xác nhận rằng không có thông báo nào khác có thể được gửi cho bạn về bất kỳ thay đổi nào.

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau những sửa đổi đó là sự xác nhận về việc bạn chấp nhận những sửa đổi đó, bất kể bạn có đọc chúng hay không.

10. Khiếu nại về bản quyền

Chúng tôi có toàn quyền xóa bất kỳ Nội dung nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Trang web nếu bạn vi phạm các điều khoản này.

Chúng tôi coi trọng quyền sở hữu trí tuệ của Người dùng của chúng tôi và những người khác. Bạn không được vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.

LẶP LẠI CHÍNH SÁCH VI PHẠM. TRONG VIỆC THI HÀNH CHÍNH SÁCH LẶP LẠI NGƯỜI VI PHẠM, BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG VẬT LIỆU NÀO ĐÃ CÓ BA KHIẾU NẠI CÓ HIỆU LỰC VÀ TRUNG THỰC TRONG THỜI KỲ SÁU THÁNG LIÊN TỤC SẼ BỊ HỦY GIẤY CẤP SỬ DỤNG TRANG WEB MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO.

Mặc dù trang web của chúng tôi không tuân theo luật pháp của Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi cam kết tuân thủ tự nguyện Theo Tiêu đề 17, Mục 512(c)(2) của Bộ luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ của Hoa Kỳ.

Nếu bạn có bằng chứng chứng minh rằng tài liệu có bản quyền của bạn đang bị vi phạm, một phần hoặc toàn bộ, trên Trang web, hãy chuyển tiếp hành vi vi phạm bản quyền đã khiếu nại của bạn tới đại lý của chúng tôi được chỉ định để nhận thông báo của bạn. Gửi email thông báo của bạn tới [email protected]:

Tất cả các thông báo không liên quan và không hiệu quả sẽ không nhận được hành động hoặc phản hồi nào sau đó. Thông báo vi phạm có liên quan phải có văn bản gửi tới đại lý của chúng tôi thông qua địa chỉ và thông báo đó phải bao gồm những nội dung sau:

 • Số điện thoại, địa chỉ và, nếu có thể, địa chỉ email của bạn;
 • Nhận dạng tài liệu bị cáo buộc vi phạm, được tham chiếu hoặc liên kết với nội dung được cho là vi phạm. Vui lòng cung cấp URL hoặc bất kỳ thông tin quan trọng nào để cho phép chúng tôi định vị nội dung trên internet hoặc Trang web;
 • Xác định tác phẩm được cho là bị vi phạm bản quyền. Vui lòng mô tả tác phẩm và bao gồm vị trí hoặc bản sao của phiên bản được ủy quyền của tác phẩm;
 • Một tuyên bố rằng việc sử dụng các tài liệu bị ảnh hưởng là trái phép của bạn, đại lý của bạn hoặc pháp luật;
 • Bất kỳ chữ ký điện tử hoặc vật lý nào của chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền; và
 • Một tuyên bố chịu hình phạt nếu khai man để cho thấy rằng bạn là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu của tài liệu bị vi phạm.

Nếu kết quả tìm kiếm cho Trang web của bạn bị xóa theo thông báo cáo buộc vi phạm bản quyền, bạn nên cung cấp cho chúng tôi thông báo bằng văn bản (thông báo phản đối) tới đại lý của chúng tôi và thông báo đó phải bao gồm những điều sau:

 • Tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email của bạn và tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền của tòa án tại địa chỉ bạn đã cung cấp;
 • Một nhận xét trong khuôn khổ hình phạt khai man rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhận dạng sai hoặc nhầm lẫn;
 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử thuộc về chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền;
 • Tuyên bố rằng bạn chấp nhận dịch vụ xử lý từ chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý được ủy quyền;
 • Nhận dạng nội dung bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa và vị trí mà bài viết xuất hiện trước khi bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa.

11. Giới hạn trách nhiệm

Phần này giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, do hậu quả, gián tiếp hoặc mẫu mực do bất kỳ phần nào trong hoạt động của bạn trên Trang web mà không có sự kiểm soát. Những thiệt hại đó phát sinh từ:

 • Sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
 • Bạn không có khả năng, sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích Trang web;
 • Việc chấm dứt dịch vụ của chúng tôi; hoặc
 • Việc đình chỉ, gián đoạn, thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng hoàn toàn Trang web.

Những hạn chế này cũng được áp dụng liên quan đến các thiệt hại phát sinh do các sản phẩm hoặc dịch vụ khác được quảng cáo hoặc nhận được liên quan đến Trang web.

Một số quyền tài phán không cho phép một số giới hạn trách nhiệm pháp lý. Do đó, trong khu vực tài phán như vậy, một số hạn chế trước đây có thể không áp dụng cho bạn.

Trang web này có thể chứa thông tin hoặc liên kết đến các trang web của bên thứ ba độc lập với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư và không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về tính xác thực, chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có trong bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Chúng tôi không thể chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Chúng tôi không đảm bảo Trang web này sẽ:

 • Kịp thời, không có lỗi, không bị gián đoạn hoặc an toàn
 • Đáp ứng mong đợi hoặc yêu cầu của bạn
 • Hãy đáng tin cậy và chính xác
 • Được sửa chữa bất kỳ lỗi nào trong nội dung.

Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà hệ thống máy tính của bạn phải gánh chịu vì bất kỳ tài liệu nào lấy được từ Trang web đều do bạn tự chịu rủi ro và toàn quyền quyết định.

Các quyền và biện pháp khắc phục của bạn, trong trường hợp bạn không hài lòng với Trang web hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác, sẽ được giải quyết bằng việc chấm dứt việc sử dụng Trang web của bạn. Không giới hạn, trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý tối đa của chúng tôi phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web sẽ không vượt quá 100 đô la.

12. Tranh chấp pháp lý

Bạn đồng ý rằng, như một phần của việc xem xét các điều khoản này, tại thời điểm này, bạn từ bỏ mọi quyền đưa chúng tôi ra xét xử trước bồi thẩm đoàn vì bất kỳ tranh chấp nào giữa chúng tôi phát sinh từ các điều khoản này. Quy định này vẫn có hiệu lực ngay cả trong trường hợp bất kỳ yêu cầu nào khác trong phần này được miễn trừ.

Bạn đồng ý rằng chỉ có thể đưa ra yêu cầu bồi thường trong khả năng của bạn chứ không phải với tư cách là thành viên nhóm hoặc nguyên đơn.

Đối với bất kỳ khiếu nại nào bạn đưa ra chống lại chúng tôi, bạn đồng ý đệ trình và đồng ý với quyền tài phán cá nhân và độc quyền tại cũng như địa điểm độc quyền của tòa án. Đối với bất kỳ khiếu nại nào chúng tôi nộp đơn chống lại bạn.

Bạn đồng ý đệ trình và đồng ý với quyền tài phán độc quyền và cá nhân tại và địa điểm cụ thể của tòa án.

13. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi không thể đếm được mọi thiệt hại, bao gồm cả khiếu nại của bên thứ ba và chi phí bao gồm phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc vi phạm các Điều khoản này.

Trong bất kỳ trường hợp nào bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, tại thời điểm này, bạn miễn trừ cho chúng tôi, nhân viên, đại lý, cán bộ và người kế nhiệm của chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, thiệt hại và thiệt hại dưới mọi hình thức, được tiết lộ và không được tiết lộ, đã biết và chưa biết, nghi ngờ và không nghi ngờ, phát sinh từ các tranh chấp hoặc Trang web.

14. Điều khoản chung

Bạn không thể chuyển nhượng, chỉ định hoặc cấp phép lại các Điều khoản này trừ khi có sự đồng ý trước của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể chuyển nhượng hoặc chỉ định nó mà không bị hạn chế.

Như được sử dụng trong các Điều khoản này, thuật ngữ „bao gồm“ mang tính minh họa và không giới hạn.

Các Điều khoản này, có thể được sửa đổi, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi và nó thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây giữa chúng tôi.

Nếu thỏa thuận này được dịch và thực hiện bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh và tồn tại xung đột giữa bản dịch và bản tiếng Anh, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên hơn các bản khác.

Việc chúng tôi không hành động theo bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này liên quan đến 6.1 sẽ không được coi là sự từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào.

Nếu bất kỳ Điều khoản nào trong số này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật, thì các điều khoản không hợp lệ và không thể thi hành đó sẽ được thay thế và tiếp quản bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành, phù hợp chặt chẽ với mục đích ban đầu.

Không có điều khoản nào trong số này nhằm mục đích trao quyền hoặc biện pháp khắc phục cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn đồng ý nhận thông báo từ chúng tôi thông qua thư thông thường, email hoặc bài đăng lên Trang web.

Tiêu đề phần trong các Điều khoản này không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.

15. Sửa đổi các Điều khoản này

Việc sửa đổi các điều khoản này có thể được chúng tôi thực hiện bất cứ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản đã sửa đổi lên Trang web.

Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web này sau khi sửa đổi như vậy sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận những thay đổi đó bất kể có đọc chúng hay không.