Dasar Kuki - AnyDownloader

Dasar Kuki

Dasar kuki ini (“Dasar”) menerangkan apa itu kuki dan cara serta ia digunakan oleh anydownloader.com laman web (“Laman Web” atau “Perkhidmatan”) dan mana-mana produk dan perkhidmatan berkaitannya (secara kolektif, “Perkhidmatan”). Polisi ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda (“Pengguna”, “anda” atau “anda”) dan pengendali Laman Web ini (“Pengendali”, “kami”, “kami” atau “kami”). Jika anda memasuki perjanjian ini bagi pihak perniagaan atau entiti undang-undang lain, anda menyatakan bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat entiti tersebut kepada perjanjian ini, dalam hal ini istilah “Pengguna”, “anda” atau “anda” akan merujuk kepada entiti tersebut. Jika anda tidak mempunyai kuasa sedemikian, atau jika anda tidak bersetuju dengan terma perjanjian ini, anda tidak boleh menerima perjanjian ini dan tidak boleh mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan. Anda harus membaca Dasar ini supaya anda boleh memahami jenis kuki yang kami gunakan, maklumat yang kami kumpulkan menggunakan kuki dan cara maklumat itu digunakan. Ia juga menerangkan pilihan yang tersedia untuk anda mengenai menerima atau menolak penggunaan kuki. Untuk maklumat lanjut tentang cara kami menggunakan, menyimpan dan memastikan data peribadi anda selamat, lihat kami dasar privasi.

Apakah cookies?

Kuki ialah cebisan kecil data yang disimpan dalam fail teks yang disimpan pada komputer anda atau peranti lain apabila tapak web dimuatkan dalam penyemak imbas. Ia digunakan secara meluas untuk mengingati anda dan pilihan anda, sama ada untuk satu lawatan (melalui “kuki sesi”) atau untuk berbilang lawatan berulang (menggunakan “kuki berterusan”).

Kuki sesi ialah kuki sementara yang digunakan semasa lawatan anda ke Laman Web, dan kuki tersebut tamat tempoh apabila anda menutup pelayar web.

Kuki berterusan digunakan untuk mengingati keutamaan anda dalam Laman Web kami dan kekal pada desktop atau peranti mudah alih anda walaupun selepas anda menutup pelayar anda atau memulakan semula komputer anda. Mereka memastikan pengalaman yang konsisten dan cekap untuk anda semasa melawati Laman Web dan Perkhidmatan.

Kuki mungkin ditetapkan oleh Laman Web (“kuki pihak pertama”), atau oleh pihak ketiga, seperti mereka yang menyediakan kandungan atau menyediakan perkhidmatan pengiklanan atau analitik di Laman Web (“kuki pihak ketiga”). Pihak ketiga ini boleh mengenali anda apabila anda melawati laman web kami dan juga apabila anda melawat tapak web tertentu yang lain.

Apakah jenis kuki yang kami gunakan?

Kuki yang diperlukan

Kuki yang diperlukan membolehkan kami menawarkan anda pengalaman terbaik semasa mengakses dan menavigasi melalui Laman Web kami dan menggunakan ciri-cirinya. Sebagai contoh, kuki ini membolehkan kami mengenali bahawa anda telah membuat akaun dan telah melog masuk ke akaun tersebut untuk mengakses kandungan tersebut.

Kuki kefungsian

Kuki kefungsian membenarkan kami mengendalikan Laman Web dan Perkhidmatan mengikut pilihan yang anda buat. Sebagai contoh, kami akan mengenali nama pengguna anda dan mengingati cara anda memperibadikan Laman Web dan Perkhidmatan semasa lawatan akan datang.

Apakah pilihan kuki anda?

Jika anda tidak menyukai idea kuki atau jenis kuki tertentu, anda boleh menukar tetapan penyemak imbas anda untuk memadam kuki yang telah ditetapkan dan untuk tidak menerima kuki baharu.

Perubahan dan pindaan

Kami berhak untuk mengubah suai Polisi ini atau termanya yang berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Apabila kami melakukannya, kami akan menyemak tarikh yang dikemas kini di bahagian bawah halaman ini. Kami juga mungkin memberikan notis kepada anda dengan cara lain mengikut budi bicara kami, seperti melalui maklumat hubungan yang anda berikan.

Versi Polisi yang dikemas kini akan berkuat kuasa serta-merta selepas penyiaran Polisi yang disemak melainkan dinyatakan sebaliknya. Penggunaan berterusan Laman Web dan Perkhidmatan anda selepas tarikh kuat kuasa Polisi yang disemak (atau tindakan lain yang dinyatakan pada masa itu) akan membentuk persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Penerimaan dasar ini

Anda mengakui bahawa anda telah membaca Polisi ini dan bersetuju menerima semua terma dan syaratnya. Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan anda bersetuju untuk terikat dengan Polisi ini. Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi terma Polisi ini, anda tidak dibenarkan untuk mengakses atau menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan atau aduan mengenai Polisi ini atau penggunaan kuki, kami menggalakkan anda menghubungi kami menggunakan butiran di bawah:

[email protected]

Dokumen ini dikemas kini kali terakhir pada 24 Januari 2022