Szolgáltatási feltételek - AnyDownloader

Szolgáltatási feltételek

Kérjük, szánjon időt arra, hogy a Weboldal használata előtt tekintse át szolgáltatásunk jelen feltételeit. A használati feltételek korlátozás nélkül vonatkoznak ezekre a weboldalakra:

anydownloader.com

Az itt található feltételek szabályozzák a webhely Ön általi használatát, és információkat adnak a vállalat webhelyein nyújtott szolgáltatásokról, és nem korlátozzák az itt található Webhelyet és minden feltételt, beleértve a („mi” vagy „mi”) vagy („Webhely”).

Ezek a feltételek szerződéses megállapodások Ön és közöttünk, és kötelező érvényűek ezen online forrás használata során. Azzal a döntésével, hogy ezt a szolgáltatást a Weboldal meglátogatásával, elérésével, böngészésével és/vagy a webhelyhez való csatlakozással (együttesen „használattal”) használja, Ön egyértelműen elfogadja és elfogadja jelen feltételek rendelkezéseit. Ön elfogadja, hogy a jelen dokumentumban használt „Ön” vagy „Ön” kifejezések Önre és az Ön által képviselt bármely entitásra vonatkoznak, ideértve az Ön képviselőit, megbízottjait és leányvállalatait, jogutódjait és az e tekintetben használt eszközöket. Abban az esetben, ha nem ért egyet a jelen használati feltételek bármely rendelkezésével, szíveskedjen most elhagyni a Weboldalt, és ezentúl ne használja.

1. Jogosultság

Ezt a weboldalt tizennyolc (18) éven felüli felhasználók használhatják. Az egyetlen kivétel a korhatár alól az, ha a felhasználó többségének életkora meghaladja a tizennyolc (18) évet, és Ön várhatóan legalább a nagykorú életkora az Ön joghatósága szerint. Ahol törvény tiltja, a Weboldal használata nem engedélyezett.

A jelen dokumentum 2. szakasza meghatározza a használati feltételeket, amelyek iránymutatást adnak a Webhely Használati engedélyében. Ezért Ön megerősíti és elfogadja az itt adott ellenszolgáltatás megfelelőségét.

2. Használati engedély

A használat engedélyezése nem kizárólagos jogot biztosít Önnek a Weboldal használatára. A hozzáférés korlátozása magában foglalja a Weboldal, valamint annak tartalmának nem nyilvános megjelenítését és használatát, és a jelen feltételekben meghatározott korlátozott számú Weboldal használatára is figyelemmel az Ön számítógépén vagy más szörfözési eszközén. A Használati engedély kizárólag személyes és nem kereskedelmi célokra biztosít hozzáférést a Weboldal használatához.

A feltételek elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy előzetes értesítés nélkül megszüntessük a használati engedélyét. A felmondást követően Ön elfogadja, hogy nem vagyunk kötelesek deaktiválni vagy törölni fiókját, blokkolni az e-mail- és/vagy IP-címeit, vagy megakadályozni a Webhely használatát, és/vagy törölni és/vagy eltávolítani a Felhasználói Beküldéseit kövesse. Használati jogának megszűnésekor nem fogja használni, illetve nem próbálja meg használni a Weboldalt. A jelen szerződés értelmében a Weboldal használatára vonatkozó jogának megadása megszűnik, míg a jelen Feltételek minden egyéb része érvényben marad. Ön kifejezetten elismeri, hogy nem vállalunk felelősséget Ön vagy bármely harmadik fél felé a jelen Webhely használatának Ön általi felmondásáért.

3. Szellemi tulajdon

A Weboldalon található tartalom, beleértve a szöveget, fényképeket, grafikus képeket, videókat, zenét és szoftvereket, és nem zárja ki a forgatókönyveket, védjegyeket, logókat és szolgáltatási védjegyeket (együttesen „Tulajdonjogú anyagok”), de nem foglalja magában a Felhasználói beküldéseket és a Harmadik féltől származó információkat tulajdonjog és/vagy engedély alapján a mi tulajdonunk. A Weboldalon található összes tulajdoni anyag szerzői jogi, védjegy- és/vagy egyéb vonatkozó jogi törvények hatálya alá tartozik a hazai, külföldi és nemzetközi törvények hatálya alá tartozó joghatóságokon belül. Ezért a Property Materials keretében minden jogot fenntartunk!

Az egyetlen kizárás, amint egyébként kifejezetten megengedett, Ön tudomásul veszi, hogy tilos a Tartalom másolása, módosítása, továbbítása, közzététele, terjesztése, valamint a Tartalom átadásában vagy értékesítésében való részvétel, a tartalom másolása vagy reprodukálása semmilyen módon. egészben vagy részben.

4. Felhasználói beadványok

Ön beleegyezik abba, hogy a Felhasználói beadványokat nem mindig lehet visszavonni, és beleegyezik abba, hogy a Felhasználói beadványban közzétett személyes adatok segíthetnek azonosítani Önt, és mentesít bennünket a Felhasználói Beadványából eredő titoktartási jogsértésekért. Ön kifejezetten elismeri felelősségét az Ön által erre a Weboldalra feltöltött bármely és/vagy minden anyagért, beleértve a weboldalon keresztül létrehozott, módosított, továbbított vagy letöltött hangfájlokat (együttesen „Felhasználói beadványok”). Ön felelősséget vállal továbbá a Weboldalon található Tartalmának benyújtásáért, továbbításáért, létrehozásáért vagy módosításáért.

Ön vállalja a teljes felelősséget a Felhasználói beadványok bármely vagy összes következményeiért, amelyek a Felhasználói Beküldéseken keresztül elérhetővé tett feltöltésből, beküldésből, módosításból, továbbításból, létrehozásból vagy egyéb módon származnak. Ön megerősíti, képviseli és szavatolja az összes Felhasználói beküldött anyaggal kapcsolatban, hogy:

 • Ön beleegyezik abba, hogy nem tesz közzé, és nem engedélyezi hozzáférését olyan tartalom közzétételére, amely kifejezetten szexuális jellegű;
 • Ön a felhatalmazott tulajdonos, aki rendelkezik licencekkel, engedélyekkel, jogokkal vagy hozzájárulásokkal a legális felhasználáshoz, és felhatalmazza számunkra, hogy a Felhasználói beadványaiban foglalt összes információt felhasználjuk, beleértve a védjegyeket, szerzői jogokat, üzleti titkokat vagy egyéb tulajdonjogokat, a feltételekben meghatározott felhasználásnak megfelelően. ennek a Webhelynek a felhasználása;
 • Ön beleegyezik abba, hogy minden azonosítható személyre vonatkozó információkat felhasználhassunk a Felhasználói Beadványa révén a Weboldalra, a Weboldal meghatározott céljának megfelelően, a jelen Feltételekben és a webhelyeken kifejezetten meghatározottak szerint.

Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem tölt fel, nem küld be, hoz létre, továbbít, nem módosít, és nem vesz részt azokban az anyagokban, amelyek:

 • Vulgáris, obszcén, illegális, rágalmazó, törvénybe ütköző, csalárd, rágalmazó, káros, zaklató, sértő, fenyegető, gyűlöletkeltő, a magánélethez vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokat sértő, faji vagy etnikai szempontból sértő, lázító vagy egyéb módon alkalmatlan a saját belátásunk szerint;
 • szerzői jogi védelem alatt áll, ipari titokra vagy védjegyre vonatkozó jogszabályok biztosítják, vagy minden esetben kívülálló korlátozó jogok hatálya alá tartozik, beleértve a védelmi és a nyilvánosságra hozatali jogokat, kivéve, ha Ön ezeknek a jogoknak a tulajdonosa, vagy ha a jogos tulajdonos kifejezett beleegyezésével rendelkezik az anyag bemutatásához és engedj át nekünk minden Önnek biztosított jogot;
 • Weboldalunkon való használatra alkalmatlan, mert illegális tevékenységeket tartalmaz, amelyek testi sérülést vagy kárt okozhatnak másoknak, és állatok elleni kegyetlenségre ösztönöz;
 • Bűncselekmény elleni agressziót, bármely fél jogainak megsértését előidézné, segítené vagy utasításokat adna, vagy amely más módon felelősséget vonna maga után, vagy megsértene bármely helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt;
 • Ez a tények hamis bemutatása, másoknak adja ki magát, és személyek hamis személyazonosságát tartalmazza, és hatással lehet célunkra és integritásunkra; vagy
 • Nem kérik vagy nem engedélyezett reklámozásra, promócióra, „spamre” vagy bármilyen más jellegű megkeresésre.

Ön garantálja az összes jog, hatalom és felhatalmazás tulajdonjogát, amely ahhoz szükséges, hogy az itt biztosított jogokat a Felhasználói Beküldött anyagoknak biztosítsa. Ön kifejezetten kijelenti és biztosítja, hogy a Felhasználói beadványok jogcíme birtokában van, hogy jogosult a Felhasználói beadványok elérésére, feltöltésére, módosítására, továbbítására, létrehozására vagy elérhetővé tételére a Weboldalon, és hogy a Felhasználói beadványok feltöltése nem sérti a másik fél jogait vagy az Ön szerződéses kötelezettségeit más felekkel szemben.

Nem nyilvánítunk semmilyen jogcímet vagy felhatalmazást a Felhasználói beadványok vagy a harmadik fél tartalmai felett. Egy harmadik fél licencadó, vagy adott esetben Ön fenntartja a Felhasználói Beküldött anyagok összes szerzői jogát, és Ön vállalja a felelősséget e jogok megfelelő védelméért. Ön akadályozás nélkül nem kizárólagos, világméretű, jogdíjmentes, fel nem mondható, állandó, továbbengedélyezhető jogot biztosít számunkra a Felhasználói beküldött anyagok reprodukálására, nyilvános megjelenítésére, nyilvános előadására, terjesztésére, adaptálására, közzétételére, módosítására, fordítására és egyéb módon történő felhasználására. bármilyen célra, beleértve korlátozás nélkül a Webhely által a jelen Feltételek értelmében vett bármely felhasználást. Ön örökre félreteszi és lemond ellenünk és bármely felhasználónk ellen bármilyen erkölcsi joggal kapcsolatos vádat és állítást, illetve a Felhasználói beadványokkal kapcsolatos tulajdonjogot.

Ön megerősíti, hogy saját belátásunk szerint megtagadhatjuk bármely Felhasználói beadvány közzétételét, eltávolítását vagy hozzáférésének blokkolását, ahogyan azt megfelelőnek ítéljük, vagy ok nélkül, és ezt megtehetjük tanácsokkal vagy anélkül.

Ön kifejezetten, a jelen dokumentumban foglalt egyéb kártalanítási rendelkezések korlátozása nélkül beleegyezik abba, hogy kártalanít minket minden olyan követelésben, követelésben, perben vagy bírósági eljárásban, amelyet bármely harmadik fél ellenünk indít, és azt állítja, hogy az Ön Felhasználói beküldései vagy a Webhelynek a jelen Feltételeket megsértő használata sérti vagy visszaélést okoz. bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogait, vagy megsérti az alkalmazandó jogszabályokat, és Ön meg kell védenie minket minden velünk szembeni kár, valamint az ésszerű ügyvédi költségek és az ilyen követeléssel, követeléssel, peres eljárással vagy eljárással kapcsolatban felmerülő egyéb költségektől.

5. Tartalom a Weboldalon

Nem vallunk felhatalmazást vagy ellenőrzést a harmadik felek adatai felett. Harmadik felek fenntartanak minden jogot a Harmadik Fél Tartalmára, és felelősséggel tartoznak jogaik megfelelő védelméért.

Ön beleegyezik abba, hogy a Webhely használatával különböző forrásokból származó Tartalmak jelennek meg, beleértve a más felhasználók, felek, szolgáltatások által, automatizálás vagy más technikák révén elérhetővé tett információkat (együttesen „harmadik fél tartalom”), amelyekre nincs befolyásunk az Ön tevékenységeire. és nem tartoznak felelősséggel a harmadik féltől származó tartalomért. Ezenkívül tudomásul veszi, hogy pontatlan, illetlen, sértő vagy más módon elfogadhatatlan tartalomnak lehet kitéve, amely károsíthatja számítógépét, és a felelősség egyéb korlátozásának korlátozása nélkül elismeri, hogy átadja, és ezzel lemond minden jogi kötelezettségről. vagy ezzel kapcsolatos méltányos jogok vagy jogorvoslati lehetőségek velünk szemben.

Ön tudomásul veszi, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ha a Webhelyet nem megfelelő tartalom vagy viselkedés miatt figyeljük. Amikor saját belátásunk szerint úgy döntünk, hogy megfigyeljük az ilyen tartalmat, nem vállalunk felelősséget az ilyen tartalomért, és nem kötelességünk az ilyen információkat módosítani vagy törölni (beleértve a felhasználói beadványokat és a harmadik felek tartalmát). Nem vállalunk felelősséget mások tevékenységéért, akik ilyen információkat töltenek fel (beleértve a felhasználói beküldéseket és a harmadik felek tartalmát).

Ön elismeri, hogy kizárólagos belátásunk szerint megtagadjuk bármely Tartalom közzétételét, eltávolítását vagy a hozzáférés letiltását bármilyen okból, vagy ok nélkül, figyelmeztetéssel vagy anélkül.

Az alábbi, a felelősség korlátozására és a garanciák kizárására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a Weboldalon található összes Anyag (beleértve a Felhasználói beadványokat és a Harmadik felek anyagait is) csak az Ön tudomására és személyes használatra áll rendelkezésre, és Ön kijelenti, hogy nem a Tartalom felhasználása, másolása, reprodukálása, továbbítása, terjesztése, megjelenítése, sugárzása, értékesítése, licencelése vagy bármilyen más célra történő felhasználása a tartalom licencadói vagy a megfelelő tulajdonosok írásbeli hozzájárulása nélkül.

6. Felhasználói magatartás

Ön kifejezetten engedélyezi számunkra, hogy figyelemmel kísérjük, dokumentáljuk és megőrizzük a Weboldalon végzett tevékenységeinek előzményeit.

Ön beleegyezik és szavatolja, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott tartalom helyes és aktuális, és Ön a szerzői jogok tulajdonosa, aki jogosult (i) elfogadni a jelen Feltételeket (ii) átadni számunkra a Felhasználói Beküldött anyagokat, és (iii) felhatalmazást a jelen Feltételek szerinti cselekvésre.

A Weboldal használatának feltétele:

 • Ön beleegyezik abba, hogy a Weboldalt kizárólag törvényes célra használja. Semmilyen módon nem fogja használni, amely sérti ezeket a feltételeket;
 • Ön tudomásul veszi, hogy az Ön összes Felhasználói Beküldött anyaga jogilag az Öné, és Önnek jogában áll azokat rendelkezésünkre bocsátani és a Weboldalon vagy azon keresztül felhasználni;
 • Ön beleegyezik abba, hogy a Webhely egyetlen részén sem végez visszafejtési tevékenységet;
 • Ön tudomásul veszi, hogy teljes mértékben felelős minden olyan cselekményért és mulasztásért, amely a Weboldal használata során előfordul;
 • Ön tudomásul veszi, hogy nem hamisít fejléceket vagy nem manipulál más módon azonosítókat az Ön által továbbított tartalom forrásának elrejtése érdekében;
 • Ön elfogadja, hogy betartja az összes vonatkozó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi törvényt;
 • Ön beleegyezik abba, hogy a webhely használata során a Webhelyet nem teszi ki büntetőjogi vagy polgári jogi felelősségnek;
 • Ön beleegyezik abba, hogy semmilyen olyan intézkedést nem tesz, amely saját megítélésünk szerint jelentős mértékben irracionális terhelést jelent technológiai bázisunkra, vagy más módon rendkívüli igénybevételt támaszt annak erőforrásaival szemben;
 • Ön elfogadja, hogy nem hivatkozik, nem tesz közzé vagy más módon nem tölt fel a webhelyre olyan anyagokat, amelyek vírusoknak vagy szoftvereknek teszik ki a webhely tevékenységének megsemmisítését, megszakítását, lelassítását vagy megfigyelését;
 • Ön elfogadja, hogy sérti ezeket a feltételeket a Webhelynek az Ön által feltöltött Tartalomon keresztül történő licencelése, allicencelése, eladása, viszonteladása, átruházása, átruházása, terjesztése vagy egyéb kereskedelmi célú felhasználása;
 • Ön beleegyezik abba, hogy tartózkodjon bármilyen automatizált eszköz, például feltérképező robotok, adatbányászati ​​eszközök vagy robotok használatától adatok vagy tartalom letöltésére, megfigyelésére vagy felhasználására a Webhelyről;
 • Ön beleegyezik abba, hogy nem kerüli meg, nem tiltja le vagy más módon nem akadályozza a Weboldal biztonsággal kapcsolatos funkcióit, és nem akadályozza meg vagy korlátozza olyan információk használatát vagy másolását, amelyek korlátozzák a Weboldal vagy az abban található információk zavartalan működését;
 • Ön vállalja, hogy nem sérti meg jelen feltételeket a Weboldal „bekeretezésével” vagy „tükrözésével”, és elfogadja, hogy ezt nem teszi meg; és
 • Ön elfogadja, hogy a Weboldalon vagy azon keresztül senkit nem „lekövet” vagy más módon nem támad meg.

Bármely ügyfelünkkel szemben jogos lépéseket tehetünk e feltételek bármely megsértése miatt, beleértve a közönséges, büntetőjogi és eltiltó változtatásokat, és megakadályozhatjuk, hogy a vétkes fél igényt tartson a Weboldalra. A Weboldal és a PC-keretrendszereink jóváhagyatlan használata károsítja a jelen Feltételeket, beleértve az anyagi, egyetemes, külső és háztartási büntetőjogi és általános törvényeket és irányelveket.

A használat megszüntetésének engedélyezése mellett a jelen feltételek és a jelen 6. szakasz rendelkezéseinek Ön általi megsértése megsértésenként tízezer dollár (10 000 USD) kötbért fizetendő. Ha az Ön jogsértése jogi eljárást von maga után (akár Ön, akár ellenünk bármely fél részéről), beleértve bármely fél fizikai vagy lelki sérülését, minden jogsértésért százötvenezer dollár (150 000 USD) kötbérre kell számítani. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely ilyen követelést vagy annak egy részét átruházzuk egy másik károsult félre az Ön intézkedésével kapcsolatban. Ezek a kötbér nem büntetés, hanem a felek arra irányuló kísérlete, hogy logikusan az ilyen jogsértéshez mérhető jóvátételt keressenek. Ezért Ön elfogadja, hogy a kártérítés minimális összege, és ha a tényleges kár nagyobb, akkor Ön a magasabb összegért felel.

7. Szolgáltatások a Weboldalon

Nem tároljuk vagy őrizzük meg a Felhasználói Beküldéseket egy átmeneti időszaknál tovább, hogy a felhasználóknak lehetőséget adjunk Tartalmuk letöltésére.

Ön megerősíti, hogy a Weboldal általános célú keresőmotor és eszköz. Egyértelmű, de korlátozások nélkül lehetővé teszi több webhelyen keresni a zenét. Ezenkívül egy általános célú eszköz a videókból származó hangfájlok és más internetes forrásokból származó hangfájlok letöltésére. Ezért Ön elfogadja, hogy a Weboldalt csak a jelen feltételeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően szabad használni.

Ön tudomásul veszi, hogy nem nézzük el, nem bátorítjuk, nem ösztönözzük és nem engedjük meg a Weboldal olyan felhasználását, amely sérti a vonatkozó törvényeket.

8. Díjak

Ön tudomásul veszi, hogy nem jogosult költségeinek egy részének visszatérítésére, ha a jelen Feltételek megsértése miatt bármikor megszüntetjük a Weboldal használati jogait.

Ön azt is megerősíti és elfogadja, hogy fenntartjuk a jogot, hogy szolgáltatásainkért részben vagy egészben díjat számítsunk fel, és saját belátásunk szerint módosíthatjuk díjainkat az általunk megfelelőnek ítélt módon.

Minden egyéb tekintetben Ön megerősíti, hogy a Weboldalon közzétett és/vagy bármely értékesítési ügynök/fizetésfeldolgozó cég által kért díjakra, feltételekre vagy megállapodásokra további szabályok vonatkoznak, az időről időre módosulva.

9. Adatvédelmi szabályzat

Jogunk van felülvizsgálni az Adatvédelmi szabályzatot , ha szükségesnek tartjuk azáltal, hogy ilyen módosításokat teszünk közzé a Weboldalon.

Külön Adatvédelmi szabályzatot tartunk fenn,  és a jelen Feltételekhez való hozzájárulása az Adatvédelmi szabályzat elfogadását jelenti . Ön megerősíti, hogy semmilyen más értesítést nem kaphat semmilyen változásról.

Az oldal további használata az ilyen módosítások után azt jelenti, hogy elfogadja az ilyen módosításokat, függetlenül attól, hogy elolvasta-e azokat.

10. Szerzői jogi követelések

Kizárólagos belátásunk szerint eltávolítunk minden olyan tartalmat, amelyről úgy gondoljuk, hogy sérti mások szellemi tulajdonjogait, és fenntartjuk a jogot, hogy megszüntessük a Webhely használatát, ha megsérti ezeket a feltételeket.

Nagyra értékeljük Felhasználóink ​​és mások szellemi tulajdonjogait. Nem sértheti meg egyik fél szerzői jogát, védjegyét vagy egyéb tulajdonjogát.

ISMÉTELT JOGSÉRTÉSI IRÁNYELV. AZ ISMÉTELT JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ IRÁNYELV ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN BÁRMELY FELHASZNÁLÓTÓL, AKINEK AZ ANYAGHOZ HÁROM JÓHITELES ÉS HATÉKONY PANASZ VOLT EGY KÖVETKEZŐ HAT HÓNAPOS IDŐSZAKBAN, A WEBOLDAL HASZNÁLATI ENGEDÉLYÉT MEGSZÜNTETI.

Bár webhelyünkre nem vonatkoznak az Egyesült Államok törvényei, vállaljuk az önkéntes megfelelést az Egyesült Államok Digital Millennium Copyright Act törvénykönyve 17. címe, 512(c)(2) szakasza értelmében.

Ha bizonyított bizonyítékkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a szerzői jog által védett anyagát részben vagy egészben megsértették a Webhelyen, továbbítsa a hivatkozott szerzői jogok megsértését az értesítés fogadására kijelölt ügynökünkhöz. Az értesítő e-mailt a [email protected] címre küldje el :

Az irreleváns és hatástalan értesítések nem kapnak semmilyen intézkedést vagy választ. A jogsértésről szóló értesítést írásban kell közölni ügynökünkkel a címen keresztül, és a következőket kell tartalmaznia:

 • Az Ön telefonszáma, címe és ha lehetséges, e-mail címe;
 • Az állítólagosan jogsértő, hivatkozott vagy a jogsértő tartalomhoz kapcsolódó anyag azonosítása. Kérjük, adjon meg URL-t vagy bármilyen lényeges információt, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megtaláljuk a tartalmat az interneten vagy a webhelyen;
 • A vélhetően megsértett szerzői joggal védett mű azonosítása. Kérjük, írja le a művet, és adja meg a helyszínt vagy a mű hitelesített változatának másolatát;
 • Nyilatkozat arról, hogy az érintett anyag felhasználását Ön, ügynöke vagy a törvény nem engedélyezte;
 • A szerzői jog tulajdonosának vagy meghatalmazott képviselőjének bármilyen elektronikus vagy fizikai aláírása; és
 • Nyilatkozat a hamis tanúzás büntetésével annak bizonyítására, hogy Ön a sértett anyag tulajdonosa, vagy jogosult képviselni a tulajdonosát.

Ha az Ön webhelyére mutató keresési eredményt eltávolítják a szerzői jogok feltételezett megsértéséről szóló értesítés alapján, akkor írásos közleményt (viszontbejelentést) kell küldenie ügynökünknek, és ennek tartalmaznia kell a következőket:

 • Az Ön neve, telefonszáma, címe, e-mail címe és nyilatkozata arról, hogy elfogadja a bíróságok illetékességét az Ön által megadott címen;
 • A hamis tanúzás büntetésén belüli megjegyzés, amely szerint az anyagot téves azonosítás vagy tévedés miatt távolították el vagy tiltották le;
 • A szerzői jog tulajdonosának vagy meghatalmazott képviselőjének fizikai vagy elektronikus aláírása;
 • Nyilatkozat arról, hogy elfogadja az eljárás kézbesítését a szerzői jog feltételezett tulajdonosától vagy egy meghatalmazotttól;
 • Az eltávolított vagy letiltott tartalom azonosítása és a cikk helye, amely a letiltása vagy eltávolítása előtt jelent meg.

11. A kötelezettségek korlátozása

Ez a szakasz a törvény által megengedett maximális mértékre korlátozza felelősségünket.

Nem vállalunk felelősséget olyan különleges, közvetlen, következményes, közvetett vagy példaértékű károkért, amelyek a Weboldalon végzett ellenőrzés nélküli tevékenységéből erednek. Ilyen károk, amelyek a következőkből származnak:

 • az Ön támaszkodása a Weboldalon található bármely anyagra;
 • Az Ön képtelensége, használata vagy visszaélésszerű használata a Webhely használatával;
 • A szolgáltatás általunk történő megszüntetése; vagy
 • A Weboldal felfüggesztése, megszakítása, módosítása, módosítása vagy teljes megszüntetése.

Ezek a korlátozások a Webhellyel kapcsolatban hirdetett vagy kapott egyéb termékek vagy szolgáltatások miatt keletkezett károkra is vonatkoznak.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a felelősség bizonyos korlátozását. Ezért az ilyen joghatóságokban előfordulhat, hogy a fenti korlátozások némelyike ​​nem vonatkozik Önre.

Ez a Weboldal tartalmazhat információkat vagy hivatkozásokat harmadik felek weboldalaira, amelyek tőlünk függetlenek. Nem vállalunk felelősséget a tartalomért vagy az adatvédelmi szabályzatért, és nem vállalunk felelősséget vagy garanciát a harmadik felek webhelyein található információk hitelességéért, pontosságáért vagy teljességéért. Harmadik fél webhelyeinek tartalmát nem tudjuk szerkeszteni. Ön beleegyezik abba, hogy mentesít minket minden olyan felelősség alól, amely a harmadik felek webhelyeinek használatából ered.

Nem garantáljuk, hogy ez a webhely:

 • Legyen időszerű, hibamentes, zavartalan vagy biztonságos
 • Megfelelni elvárásainak vagy követelményeinek
 • Legyen megbízható és pontos
 • A tartalmi hibákat ki kell javítani.

Ön felel a számítógépes rendszerében elszenvedett károkért, mivel a Weboldalról beszerzett bármely anyag az Ön felelősségére és belátása szerint történik.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei a Webhellyel kapcsolatos elégedetlenség vagy bármely egyéb panasz esetén a Weboldal használatának megszüntetésével oldódnak meg. Korlátozás nélkül, a weboldalak Ön általi használatából eredő maximális felelősségünk semmilyen esetben sem haladhatja meg a 100 USD-t.

12. Jogi viták

Ön beleegyezik abba, hogy a jelen feltételek ellenértékének részeként jelenleg lemond minden jogáról, hogy esküdtszék elé vehessen bennünket bármely, a jelen feltételekből eredő vitás ügyben. Ez a rendelkezés akkor is végrehajtható marad, ha a jelen szakaszban foglalt egyéb követelményektől eltekintenek.

Ön beleegyezik abba, hogy csak saját minőségében indíthat keresetet, osztálytagként vagy felperesként nem.

Az Ön ellenünk benyújtott bármely követelésével Ön beleegyezik abba, hogy aláveti magát a bíróság kizárólagos és személyes joghatóságának és kizárólagos helyszínének. Bármilyen követelés esetén, amelyet Ön ellen nyújtunk be.

Ön beleegyezik abba, hogy aláveti magát a bíróság kizárólagos és személyes joghatóságának, valamint a bíróság adott helyszínének.

13. Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanít minket, és megszámlálhatatlanná tesz minket minden olyan kár tekintetében, beleértve a harmadik felek követeléseit és az ügyvédi díjakat is magában foglaló költségeket, amelyek a Webhely Ön általi használatából vagy a jelen Feltételek megszegéséből erednek.

Bármilyen esetben, ha vitája van egy vagy több felhasználóval vagy bármely harmadik féllel, ebben a pillanatban mentesít minket, alkalmazottainkat, ügynökeinket, tisztségviselőinket és jogutódjainkat minden olyan követelés, kár és kár alól, amelyet nyilvánosságra hoztak és nyilvánosságra nem hozott, ismert és ismeretlen, gyanús és nem gyanús, vitákból vagy a Weboldalból eredő.

14. Általános feltételek

A jelen Feltételek Ön által nem ruházhatók át, nem ruházhatók át vagy nem adhatók tovább licencbe, kivéve előzetes hozzájárulásunkkal, de korlátozás nélkül átruházhatjuk vagy átruházhatjuk azokat.

A jelen Feltételekben használt „beleértve” kifejezés illusztráció és korlátozás nélkül.

Ezek a Feltételek, a módosulva, alkotják a teljes megállapodást Ön és köztünk, és felülír minden korábbi megállapodást közöttünk.

Ha ezt a megállapodást az angoltól eltérő bármely más nyelvre fordítják és hajtják végre, és a fordítás és az angol változat között ellentmondás van, az angol nyelvű változat elsőbbséget élvez a különböző változatokkal szemben.

Ha elmulasztjuk a jelen Feltételek 6.1-hez kapcsolódó rendelkezéseit teljesíteni, az nem értelmezhető semmilyen rendelkezés vagy jog kizárásaként.

Ha a jelen Feltételek bármelyike ​​a törvény szerint érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az érvénytelen és kikényszeríthetetlen feltételeket hatályon kívül helyezik, és azokat egy érvényes, végrehajtható feltételek veszik át, amelyek szorosan megegyeznek az eredeti szándék céljával.

E feltételek egyike sem kíván jogokat vagy jogorvoslati lehetőségeket ruházni harmadik felekre.

Ön beleegyezik abba, hogy értesítéseket kap tőlünk hagyományos levélben, e-mailben vagy a Weboldalon közzétett bejegyzésekben.

A jelen Feltételekben szereplő szakaszcímeknek nincs jogi vagy szerződéses hatálya.

15. Jelen Feltételek módosítása

Ezeket a feltételeket bármikor módosíthatjuk úgy, hogy a módosított feltételeket közzétesszük a Weboldalon.

Ön elfogadja, hogy a módosítást követően a Weboldal használata az ilyen változtatások elfogadását jelenti, függetlenül attól, hogy elolvasta-e azokat.