varning - AnyDownloader

varning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

  • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada.
  • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.
  • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.
  • utesluta något av vårt eller dina ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglera alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, skadeståndsansvar och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.

Kontakta oss gärna om du har några frågor