Termenii serviciului - AnyDownloader

Termenii serviciului

Vă rugăm să vă acordați timp pentru a examina acești termeni și condiții ale serviciului nostru înainte de a utiliza acest site web. Termenii de utilizare fără limitare se aplică acestor site-uri web:

anydownloader.com

Acești termeni conțin aici guvernează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web și prezintă informații despre serviciile furnizate pe site-urile web ale companiei și fără a se limita la site-ul și toți termenii, inclusiv („noi” sau „noi”) sau („Site-ul web”).

Acești termeni și condiții reprezintă un acord contractual între dvs. și noi și sunt obligatorii în utilizarea acestei resurse online. Prin decizia dumneavoastră de a utiliza această facilitate prin vizitarea, accesarea, navigarea și/sau alăturarea (în mod colectiv „folosind”) Site-ul, sunteți de acord și acceptați fără echivoc să respectați prevederile acestor termeni. Sunteți de acord că termenii „dvs.” sau „dvs.” utilizați în acest document se referă la dvs. și la orice entitate pe care o reprezentați, inclusiv reprezentanții dvs., mandatarii și afiliații, succesori și de către orice dispozitiv utilizat în acest sens. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreo prevedere a acestor termeni de utilizare, vă rugăm să părăsiți site-ul acum și să renunțați să îl utilizați, de acum înainte.

1. Eligibilitate

Acest site web este deschis pentru utilizare de către utilizatori cu vârsta de optsprezece (18) ani și peste. Singura excepție de la cerințele de vârstă este atunci când vârsta majorității utilizatorilor este peste optsprezece (18) ani și se așteaptă să aveți cel puțin vârsta majorității în jurisdicția dvs. Acolo unde este interzis prin lege, utilizarea acestui site web nu este permisă.

Secțiunea 2 a acestui document stabilește termenii de utilizare pentru a ghida acordarea de utilizare a acestui site web. Prin urmare, afirmați și sunteți de acord cu privire la caracterul adecvat al considerației oferite aici.

2. Acordarea utilizării

Acordarea de utilizare vă oferă un drept neexclusiv de a utiliza site-ul web. Restricționarea accesului include afișarea și utilizarea în mod non-public a site-ului web, precum și a conținutului acestuia, sub rezerva utilizării limitate a site-ului web pe computerul dumneavoastră sau pe alte dispozitive de navigare, conform acestor termeni. Acordarea de utilizare vă oferă accesul pentru a utiliza site-ul numai pentru nevoi personale și necomerciale.

Acceptând acești termeni, sunteți de acord că vă putem rezilia acordarea permisiunii de utilizare fără notificare prealabilă. După încheiere, acceptați că nu avem obligația de a vă dezactiva sau șterge contul, de a vă bloca adresele de e-mail și/sau IP sau de a vă împiedica să utilizați site-ul web și/sau de a șterge și/sau de a elimina oricare dintre Trimiterile dvs. de utilizator descrise ca urma. Nu veți folosi sau încerca să utilizați site-ul web la încetarea dreptului dvs. de utilizare. Sub rezerva acestui acord, acordarea dreptului dumneavoastră de a utiliza site-ul web va fi aplicată la reziliere, în timp ce toate celelalte părți ale acestor Termeni rămân valabile. Admiteți în mod expres neresponsabilitatea noastră față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru încetarea acordării de utilizare a acestui site web.

3. Proprietatea intelectuală

Conținutul de pe acest site web, inclusiv text, fotografii, imagini grafice, videoclipuri, muzică și software, fără a exclude scripturile, mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de serviciu conținute (colectiv „Materiale de proprietate”), dar fără a include trimiterile utilizatorilor și informațiile terților. este proprietatea noastră prin proprietate și/sau licență. Toate materialele de proprietate de pe acest site web sunt supuse dreptului de autor, mărcilor comerciale și/sau altor legi relevante privind drepturile în jurisdicțiile aplicabile în cadrul legilor interne, străine și internaționale. Prin urmare, în contextul Materialelor de proprietate, ne rezervăm toate drepturile!

Singura excludere este, în măsura în care este permis în mod explicit, recunoașteți că este interzis să copiați, să modificați, să transmiteți, să publicați, să distribuiți și să nu participați niciodată la transferul sau vânzarea, să faceți o copie a sau să reproduceți conținutul în orice mod în întreg sau parțial.

4. Trimiterile utilizatorilor

Sunteți de acord că Trimiterile utilizatorului nu pot fi întotdeauna retrase și sunteți de acord că orice informații personale pe care le-ați dezvăluit în Trimiterea utilizatorului poate ajuta la identificarea dvs. și ne despăgubiți de orice încălcare a confidențialității care decurge din Trimiterea dvs. de utilizator. Vă recunoașteți în mod expres responsabilitatea pentru orice și/sau toate materialele încărcate de dvs. pe acest site web, inclusiv fișierele de sunet pe care le creați, modificați, transmiteți sau descărcați prin intermediul site-ului web (colectiv, „Trimiterea utilizatorilor”). De asemenea, vă asumați responsabilitatea pentru transmiterea, transmiterea și crearea sau modificarea Conținutului dvs. de pe site.

Vă asumați întreaga responsabilitate pentru oricare sau toate consecințele Trimiterilor dvs. de utilizator care decurg din încărcarea, trimiterea, modificarea, transmiterea, crearea sau în alt mod, așa cum le-ați pus la dispoziție prin Trimiterile utilizatorilor. Confirmați, reprezentați și garantați, în ceea ce privește toate Trimiterile dvs. de utilizator, că:

 • Sunteți de acord să nu postați sau să permiteți accesul dvs. să fie folosit pentru a posta orice conținut de natură sexuală explicită;
 • Sunteți proprietarul autorizat cu licențe, permisiuni, drepturi sau consimțământ pentru a utiliza în mod legal și ne acordați autoritatea de a folosi toate informațiile conținute în Trimiterile dvs. de utilizator, inclusiv mărci comerciale, drepturi de autor, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate, conform utilizărilor prevăzute în termeni. de utilizare pentru acest site web;
 • Sunteți de acord să ne permiteți să folosim informațiile despre fiecare persoană identificabilă, așa cum le-ați încărcat prin Trimiterea dvs. de utilizator pe site, în conformitate cu scopul stipulat al site-ului web, așa cum este menționat în mod expres în acești Termeni și site-uri web.

În plus, luați la cunoștință și sunteți de acord să nu încărcați, să trimiteți, să nu creați, să transmiteți, să modificați sau să fiți implicat în materiale care:

 • este vulgar, obscen, ilegal, defăimător, ilegal, fraudulos, calomnios, dăunător, hărțuitor, abuziv, amenințător, odios, invaziv asupra vieții private sau a drepturilor de publicitate, ofensator rasial sau etnic, inflamator sau nepotrivit în orice alt mod, la discreția noastră exclusivă de a decide;
 • Se află sub protecția dreptului de autor, garantat de secretul industrial sau de legislația privind mărcile comerciale sau, în orice caz, este supus unor drepturi restrictive externe, inclusiv drepturi de protecție și expunere, cu excepția cazului în care sunteți proprietarul acestor drepturi sau aveți consimțământul expres din partea proprietarului legitim pentru a prezenta materialul și că acordați fiecare drept care vi s-a acordat;
 • Impropriu pentru utilizare pe site-ul nostru, deoarece conține activități ilegale, capabile să provoace vătămări fizice sau răni altora și încurajează cruzimea împotriva animalelor;
 • Va inventa, va asista sau va oferi instrucțiuni pentru agresiune împotriva infracțiunilor, o încălcare a drepturilor oricărei părți sau care în alt mod ar crea răspundere sau ar încălca orice legislație locală, statală, națională sau internațională;
 • Este o denaturare a faptelor și uzurpă identitatea altora și conține identitatea falsă a persoanelor și poate afecta scopul și integritatea noastră; sau
 • Nu este solicitat sau nu este autorizat pentru publicitate, promovare, „spam” sau orice alt fel de solicitare.

Garantați dreptul de proprietate asupra tuturor drepturilor, puterii și autorității necesare pentru a acorda drepturile acordate prin prezenta Trimiterilor utilizatorilor. În mod expres, indicați și vă asigurați că dețineți titlul asupra Trimiterilor utilizatorului pe care sunteți autorizat să accesați, încărcați, modificați, transmiteți, creați sau puneți la dispoziție Trimiterile utilizatorilor pe site și că încărcarea Trimiterilor utilizatorului nu va încălca niciun drepturile celeilalte părți sau obligațiile dumneavoastră contractuale față de alte părți.

Nu declarăm niciun titlu sau autoritate asupra trimiterilor de utilizatori sau a conținutului terților. Un terț licențiator sau dvs., după caz, vă rezervați toate drepturile de autor pentru Trimiterile utilizatorilor și vă asumați responsabilitatea pentru protecția acestor drepturi în mod corespunzător. Fără piedici, ne acordați un drept neexclusiv, la nivel mondial, fără drepturi de autor, neanulabil, perpetuu, sub-licenționabil de a reproduce, afișa public, executa public, distribuie, adapta, publica, modifica, traduce și exploata în alt mod Trimiterile utilizatorilor pentru orice scop, inclusiv, fără limitare, orice utilizare considerată de site-ul web în conformitate cu acești Termeni. De asemenea, pentru totdeauna, lăsați deoparte și faceți renunțare împotriva noastră și a oricăruia dintre utilizatorii noștri la orice acuzație și susținere de drepturi morale sau atribuire referitoare la Trimiterile utilizatorilor.

Confirmați că avem latitudinea exclusivă să refuzăm publicarea, eliminarea sau blocarea accesului la orice Trimitere de utilizator, așa cum considerăm că este necesar, sau fără niciun motiv, și putem face acest lucru cu sau fără sfaturi pentru dvs.

În mod expres, fără a limita celelalte prevederi de despăgubire din prezentul document, sunteți de acord să ne despăgubiți în orice reclamație, cerere, proces sau procedură legală împotriva noastră de către orice terță parte care susține că Trimiterile dvs. de utilizator sau utilizarea site-ului web cu încălcarea acestor Termeni încalcă sau abuzează. drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terțe părți sau încalcă legea aplicabilă și ne veți proteja pentru toate daunele cauzate de noi și pentru cheltuielile rezonabile ale avocatului și alte costuri suportate de noi în legătură cu orice astfel de reclamație, cerere, litigiu sau procedură.

5. Conținutul de pe site

Nu profesăm nicio autoritate sau control asupra informațiilor terților. Terții își rezervă toate drepturile asupra conținutului terților și au responsabilitatea de a-și apăra drepturile în mod corespunzător.

Sunteți de acord că, prin utilizarea site-ului web, vi se va afișa conținut din diferite surse, inclusiv informații puse la dispoziție de alți utilizatori, părți, servicii și prin automatizare sau alte tehnici (colectiv, „Conținut de la terți”) că nu avem control asupra activităților dvs. și nu sunt răspunzători pentru niciun Conținut al unei terțe părți. De asemenea, recunoașteți că ați putea fi expus la conținut inexact, indecent, ofensator sau inacceptabil în alt mod, care poate dăuna computerului dvs. și, fără a restricționa celelalte prevederi de limitare a răspunderii din prezentul document, recunoașteți că vă predați și, prin aceasta, renunțați la orice oricărei legi legale. sau drepturi echitabile sau căi de atac împotriva noastră în acest sens.

Recunoașteți că nu suntem responsabili pentru vizionarea site-ului web pentru conținut sau comportament nepotrivit. Ori de câte ori alegem, la discreția noastră, să observăm un astfel de Conținut, nu ne asumăm responsabilitatea pentru acest Conținut și nu este datoria noastră să modificăm sau să ștergem orice astfel de informații (inclusiv Trimiterile utilizatorilor și Conținutul terților). Nu suntem răspunzători pentru acțiunile altora care încarcă astfel de informații (inclusiv Trimiterile utilizatorilor și Conținutul terților).

Recunoașteți că avem latitudinea exclusivă de a refuza publicarea, eliminarea sau blocarea accesului la orice Conținut din orice motiv sau fără niciun motiv, cu sau fără avertisment.

Fără a aduce atingere prevederilor de mai jos privind limitările de răspundere și declinarea garanțiilor, toate Materialele (inclusiv Trimiterile utilizatorilor și Materialele terților) de pe site vă sunt disponibile „CA AȘA ESTE” numai pentru cunoștințele dumneavoastră și pentru uz personal și confirmați că nu utilizați, copiați, reproduceți, transmiteți, distribuiți, afișați, difuzați, vindeți, licențiați sau utilizați în orice alt scop Conținutul fără acordul scris al licențiatorilor sau al proprietarilor respectivi ai Conținutului.

6. Conduita utilizatorului

Ne permiteți în mod expres să monitorizăm, să documentăm și să păstrăm istoricul acțiunilor dumneavoastră pe site.

Sunteți de acord și garantați că tot conținutul pe care ni l-ați furnizat este corect și actual și că sunteți proprietarul drepturilor de autor cu puterea de a (i) să fiți de acord cu acești Termeni (ii) să ne furnizați Trimiterile de utilizator și (iii) aveți autoritatea de a acționa în conformitate cu acești Termeni.

Ca o cerință a utilizării de către dvs. a site-ului web:

 • Sunteți de acord să utilizați site-ul numai în scopuri legale. Nu îl veți folosi în niciun fel care încalcă acești Termeni;
 • Recunoașteți că toate Trimiterile dvs. de utilizatori aparțin din punct de vedere legal și că aveți dreptul și autoritatea de a ni le pune la dispoziție și de a le folosi pe sau prin intermediul site-ului web;
 • Sunteți de acord să nu vă implicați în activitate de inginerie inversă pe nicio parte a site-ului web;
 • Recunoașteți că sunteți în întregime responsabil pentru toate actele și omisiunile care apar în utilizarea site-ului web;
 • Recunoașteți să nu falsificați anteturi sau să manipulați în alt mod identificatorii pentru a ascunde sursa oricărui conținut pe care îl transmiteți;
 • Sunteți de acord să respectați toate legile locale, statale, naționale și internaționale aplicabile;
 • Sunteți de acord să nu expuneți site-ul la răspundere penală sau civilă în utilizarea site-ului;
 • Sunteți de acord să nu întreprindeți nicio acțiune care impune sau ar putea impune, după singura noastră judecată, o sarcină considerabil irațională asupra bazei noastre tehnologice sau, în alt mod, să solicitați resursele extreme;
 • Acceptați să nu faceți linkuri către, să postați sau să încărcați în alt mod pe site orice material care îl expune la viruși sau software pentru a distruge, întrerupe, încetini sau urmări activitățile site-ului;
 • Sunteți de acord că încalcă acești termeni acordarea de licență, sublicențiere, vinde, revânzare, atribuire, transferare, distribuire sau exploatare comercială a Site-ului prin intermediul conținutului pe care îl încărcați;
 • Sunteți de acord să vă abțineți de la utilizarea oricăror mijloace automate, cum ar fi crawler-uri, instrumente de extragere a datelor sau roboți pentru a descărca, monitoriza sau utiliza date sau Conținut de pe site;
 • Sunteți de acord să nu ocoliți, să dezactivați sau să împiedicați în alt mod caracteristicile legate de securitate ale site-ului web sau să împiedicați sau să limitați utilizarea sau copierea oricăror informații care impun limitări asupra funcționării bune a site-ului sau a informațiilor din acesta;
 • Sunteți de acord să nu încălcați acești termeni pentru a „încadra” sau „oglindi” site-ul și sunteți de acord să nu o faceți; și
 • Acceptați să nu „pândiți” sau să atacați în alt mod pe nimeni pe sau prin intermediul site-ului web.

Suntem liberi să facem o mișcare legitimă împotriva oricărui client pentru orice încălcare a acestor termeni, inclusiv modificarea comună, penală și injonctivă și pentru a împiedica partea vinovată să revendice site-ul. Utilizarea neaprobată a site-ului web și a cadrelor noastre pentru computer dăunează acestor Termeni, inclusiv legile și liniile directoare materiale universale, externe și de uz casnic.

În urma acordării rezilierii utilizării, încălcarea de către dumneavoastră a acestor termeni și a prevederilor acestei Secțiuni 6 va fi supusă daunelor lichidate de zece mii de dolari (10.000 USD) per încălcare. Dacă încălcarea dvs. duce la acțiuni legale (fie împotriva dvs. sau împotriva noastră de către oricare parte), inclusiv vătămare fizică sau psihologică a oricărei părți, veți fi supus daunelor lichidate de o sută cincizeci de mii de dolari (150.000 USD) pentru fiecare încălcare. Ne rezervăm dreptul de a atribui orice astfel de revendicare sau o parte a acesteia altei părți vătămate în legătură cu acțiunea dumneavoastră. Aceste daune lichidate nu sunt penalități, ci o încercare a părților de a căuta în mod logic o despăgubire proporțională cu o astfel de încălcare. Prin urmare, sunteți de acord că valoarea daunelor este minimă și că, dacă daunele reale sunt mai mari, veți fi răspunzător pentru suma mai mare.

7. Servicii de pe site

Nu stocăm și nu păstrăm nicio trimitere de utilizator mai mult decât o perioadă tranzitorie pentru a oferi utilizatorilor șansa de a-și descărca Conținutul.

Confirmați că site-ul web este un motor și un instrument de căutare cu scop general. În mod clar, dar fără restricții, permite căutarea în mai multe site-uri web pentru muzică. În plus, este un instrument de uz general pentru descărcarea fișierelor audio din videoclipuri și audio din alte resurse de internet. Prin urmare, sunteți de acord că site-ul web poate fi utilizat numai în conformitate cu acești termeni și legile în vigoare.

Recunoașteți că nu acceptăm, încurajăm, inducăm sau permitem utilizarea site-ului într-un mod care încalcă legile aplicabile.

8. Taxe

Recunoașteți că nu veți avea dreptul la o rambursare a niciunei părți din cheltuielile dvs. dacă vă reziliem drepturile de a utiliza site-ul din cauza unei încălcări a acestor Termeni în orice moment.

De asemenea, confirmați și sunteți de acord că ne rezervăm dreptul de a percepe serviciile noastre parțial sau integral și este la discreția noastră exclusivă să ne modificăm tarifele după cum considerăm că este cazul.

În toate celelalte privințe, confirmați că regulile suplimentare vor guverna aceste taxe, termeni, condiții sau acorduri postate pe site și/sau solicitate de orice agent de vânzări/companie de procesare a plăților, cu modificările periodice.

9. Politica de confidențialitate

Avem dreptul de a revizui Politica de confidențialitate după cum considerăm necesar prin postarea unor astfel de modificări pe site.

Menținem o Politică de confidențialitate separată, iar consimțământul dumneavoastră cu privire la acești Termeni înseamnă acordul cu Politica de confidențialitate. Și confirmați că nu vi se poate face nicio altă notificare cu privire la modificări.

Continuarea utilizării site-ului după astfel de modificări reprezintă o confirmare a acceptării de către dumneavoastră a acestor modificări, indiferent dacă le-ați citit.

10. Revendicări privind drepturile de autor

Avem latitudinea exclusivă de a elimina orice Conținut despre care credem că încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea site-ului web dacă încălcați acești termeni.

Apreciem drepturile de proprietate intelectuală ale Utilizatorilor noștri și ale altora. Nu puteți încălca drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate ale niciunei părți.

POLITICA REPETĂRII INFRACȚIILOR. ÎN APLICAREA POLITICII ÎN REPETARE A ÎNCĂLCĂRII, ORICE UTILIZATOR PENTRU AL CĂRUUI MATERIALE A AVUT TREI PLÂNGERI DE BUNE-CREDINȚĂ ȘI EFICIENTE ÎNTR-O PERIOADA DE ȘASE LUNI CONTINUĂ VA FI ANULATĂ FĂRĂ ATENȚIONARE UTILIZAREA SITE-ULUI.

Deși site-ul nostru nu este supus legilor Statelor Unite, ne asumăm conformarea voluntară în conformitate cu Titlul 17, Secțiunea 512(c)(2) din Codul Statelor Unite ale Actului Digital Millennium Copyright Act.

Dacă ați dovedit că materialul dvs. protejat de drepturi de autor este încălcat, parțial sau integral, pe site-ul web, transmiteți reclamanta încălcare a drepturilor de autor agentului nostru desemnat să primească notificarea dvs. Trimiteți e-mailul de notificări la [email protected]:

Toate notificările irelevante și ineficiente nu vor primi nicio acțiune sau răspuns. O notificare relevantă de încălcare trebuie să aibă o comunicare scrisă către agentul nostru prin adresa și trebuie să includă următoarele:

 • numărul dvs. de telefon, adresa și, dacă este posibil, adresa dvs. de e-mail;
 • Identificarea materialului presupus a încălca, la care se face referire sau legat de conținutul care se pretinde a încălca. Vă rugăm să furnizați adresa URL sau orice informație substanțială pentru a ne permite să găsim conținutul pe internet sau pe site;
 • Identificarea lucrării cu drepturi de autor presupus încălcate. Vă rugăm să descrieți lucrarea și să includeți locația sau o copie a unei versiuni autorizate a lucrării;
 • O declarație conform căreia utilizarea materialului afectat este neautorizată de dvs., de agentul dumneavoastră sau de lege;
 • Orice semnătură electronică sau fizică a proprietarului drepturilor de autor sau a unui reprezentant autorizat; și
 • O declarație sub pedeapsa de mărturie mincinoasă care să arate că sunteți proprietarul sau sunteți autorizat să reprezentați proprietarul materialului încălcat.

Dacă rezultatul căutării pe site-ul dvs. web este eliminat în urma unei notificări privind presupusa încălcare a drepturilor de autor, ar trebui să ne furnizați o comunicare scrisă (contranotificare) către agentul nostru și trebuie să includă următoarele:

 • Numele, numărul de telefon, adresa, adresa de e-mail și o declarație că sunteți de acord cu jurisdicția instanțelor la adresa pe care ați furnizat-o;
 • Un comentariu în cadrul pedepsei de sperjur că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei identificări greșite sau a unei greșeli;
 • O semnătură fizică sau electronică aparținând proprietarului dreptului de autor sau unui reprezentant autorizat;
 • O declarație că acceptați serviciul procesului de la presupusul proprietar al drepturilor de autor sau de la un agent autorizat;
 • Identificarea conținutului eliminat sau dezactivat și locația în care a apărut articolul înainte de a fi dezactivat sau eliminat.

11. Limitarea răspunderii

Această secțiune limitează răspunderea noastră în măsura maximă permisă de lege.

Nu suntem răspunzători pentru daune speciale, directe, în consecință, indirecte sau exemplare care rezultă din orice parte a activităților dumneavoastră pe site fără control. Astfel de daune care decurg din:

 • Încrederea dvs. în orice material de pe site;
 • Incapacitatea, utilizarea sau utilizarea greșită a site-ului web;
 • Încetarea serviciului de către noi; sau
 • Suspendarea, întreruperea, modificarea, modificarea sau întreruperea completă a site-ului web.

Aceste limitări se aplică și în ceea ce privește daunele suferite din cauza altor produse sau servicii promovate sau primite în legătură cu site-ul web.

Unele jurisdicții nu permit o anumită limitare a răspunderii. Prin urmare, într-o astfel de jurisdicție, este posibil ca unele dintre limitările anterioare să nu vi se aplice.

Acest site web poate conține informații sau link-uri către site-uri web ale terților care sunt independente pentru noi. Nu suntem răspunzători pentru conținutul sau politicile de confidențialitate și nu oferim nicio declarație sau garanție cu privire la autenticitatea, acuratețea sau caracterul complet al informațiilor conținute pe site-urile web ale terților. Nu putem edita conținutul niciunui site web terță parte. Sunteți de acord să ne despăgubiți de orice răspundere care decurge din utilizarea de către dvs. a site-urilor web ale terților.

Nu garantăm că acest site web va:

 • Fii oportun, fără erori, neîntrerupt sau sigur
 • Îndeplinește-ți așteptările sau cerințele
 • Fii de încredere și precis
 • Să fie corectat de orice eroare în conținut.

Sunteți răspunzător pentru orice daune suferite de sistemul dumneavoastră informatic, deoarece orice material obținut de pe site este pe propriul risc și la discreție.

Drepturile și remediile dumneavoastră, în cazul nemulțumirii dumneavoastră cu privire la site-ul sau orice alte nemulțumiri, vor fi rezolvate prin încetarea utilizării site-ului. Fără a se limita, în niciun caz răspunderea maximă a noastră care decurge din utilizarea de către dvs. a site-urilor web nu va depăși 100 USD.

12. Litigii juridice

Sunteți de acord că, ca parte a luării în considerare a acestor termeni, renunțați în acest moment la orice drept de a ne supune judecății unui juriu pentru orice dispută dintre noi care decurge din acești termeni. Această prevedere rămâne aplicabilă chiar și în cazul în care se renunță la orice alte cerințe din această secțiune.

Sunteți de acord că puteți aduce pretenții numai în calitatea dumneavoastră și nu ca membru al clasei sau reclamant.

Pentru orice pretenție pe care ați formulat-o împotriva noastră, sunteți de acord să vă supuneți și să fiți de acord cu jurisdicția exclusivă și personală în și locul exclusiv al instanței. Pentru orice reclamație pe care o depunem împotriva dumneavoastră.

Sunteți de acord să vă supuneți și să fiți de acord cu jurisdicția exclusivă și personală în și locul particular al instanței.

13. Despăgubiri

Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne considerați nenumărabili pentru toate daunele, inclusiv pretențiile terților și cheltuielile care includ onorariile avocaților, care decurg din utilizarea de către dvs. a site-ului web sau din încălcarea acestor Termeni.

În orice caz în care aveți o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori sau cu orice terță parte, în acest moment ne eliberați pe noi, pe angajații, agenții, funcționarii și succesorii noștri de orice pretenții, daune și daune de orice natură, dezvăluite și nedezvăluite, cunoscute și necunoscute, suspectate și nebănuite, care decurg din dispute sau site-ul web.

14. Condiții generale

Acești Termeni nu sunt transferabili, atribuiți sau sublicențiabili de dvs. decât cu acordul nostru prealabil, dar îi putem transfera sau atribui fără restricții.

Așa cum este folosit în acești Termeni, termenul „inclusiv” este ilustrativ și fără limitare.

Acești Termeni, așa cum pot fi modificați, constituie întregul acord dintre dvs. și noi și înlocuiesc toate acordurile anterioare dintre noi.

Dacă acest acord este tradus și executat în orice altă limbă decât engleza și există un conflict între traducere și versiunea în limba engleză, versiunea în limba engleză va avea prioritate față de diferitele versiuni.

Nerespectarea oricărei prevederi a acestor Termeni în raport cu 6.1 nu va fi interpretată ca o declinare a răspunderii pentru nicio prevedere sau drept.

În cazul în care se determină că oricare dintre acești Termeni este invalid sau inaplicabil conform legii, termenii invalidi și inaplicabili vor fi înlocuiți și preluați de unul valid, aplicabil, care se potrivește îndeaproape cu scopul intenției inițiale.

Niciunul dintre acești termeni nu are scopul de a conferi drepturi sau remedii unei terțe părți.

Sunteți de acord să primiți notificări de la noi prin poștă obișnuită, e-mail sau postări pe site.

Titlurile secțiunilor din acești Termeni nu au efect juridic sau contractual.

15. Modificarea acestor Termeni

Modificarea acestor termeni poate fi efectuată de noi în orice moment prin postarea Termenilor modificați pe site-ul web.

Sunteți de acord că utilizarea acestui site web după o astfel de modificare va constitui acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări, indiferent dacă le citiți sau nu.