Dasar Privasi - AnyDownloader

Dasar Privasi

Syarat Perkhidmatan ini memaklumi anda tentang dasar kami tentang penggunaan dan pengeluaran maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada pengguna tapak web ini.

Tiada maklumat atau data peribadi boleh dikumpul daripada orang di bawah umur yang sah. Kami mengehadkan penggunaan Perkhidmatan kepada orang dewasa melebihi 18 tahun dan melarang sekeras-kerasnya sesiapa di bawah umur yang ditetapkan daripada menggunakan Perkhidmatan.

Pengumpulan Maklumat
Menggunakan Perkhidmatan

Kami juga mungkin mengumpul maklumat tentang cara anda menggunakan Perkhidmatan seperti carian anda, kandungan yang diakses dan dimuat turun, dan maklumat lain yang berkaitan.

Seperti kebanyakan tapak web, kami mengumpul maklumat peribadi (maklumat fail log atau maklumat trafik agregat) yang dihantar oleh penyemak imbas anda apabila anda menggunakan mana-mana Perkhidmatan kami.

Maklumat peribadi mungkin termasuk maklumat seperti alamat IP anda, negara asal dan maklumat bukan peribadi lain tentang komputer anda seperti jenis penyemak imbas, permintaan web, URL rujukan, bahasa penyemak imbas, sistem pengendalian serta tarikh dan masa aplikasi.

Kandungan yang Dimuat Naik

Kami mungkin mengumpul sebarang kandungan yang anda hantar, muat naik, atau akses melalui Perkhidmatan.

Surat-menyurat

Selain itu, kami mungkin menyimpan sejarah sebarang surat-menyurat antara anda dan kami.

biskut

Kuki ialah fail dengan jumlah data yang kecil, yang mungkin termasuk pengecam tanpa nama yang unik.

Kami mungkin menggunakan kedua-dua kuki sesi dan kuki berterusan. Seperti tapak web lain, kami menggunakan “kuki” untuk mengumpul maklumat. Anda boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau melaporkan apabila maklumat kuki diterima. Walau bagaimanapun, anda mungkin dinafikan penggunaan beberapa bahagian tapak kami jika anda menolak kuki.

Penggunaan Maklumat

Kami berhak untuk menggunakan data yang dikumpul untuk mengendalikan, menyelenggara dan menambah baik fungsi dan ciri Perkhidmatan. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk menyediakan ciri tertentu untuk mencipta pengalaman yang diperibadikan pada Perkhidmatan.

Kami menggunakan kuki dan bahan lain untuk menyimpan maklumat bagi menyediakan kandungan dan maklumat yang diperibadikan, memantau metrik agregat dan keberkesanan Perkhidmatan, dan anda tidak perlu memasukkannya semula pada lawatan akan datang.

Maklumat peribadi anda juga boleh digunakan untuk menyediakan pengiklanan yang disasarkan berdasarkan negara asal anda dan maklumat lain yang berkaitan.

Selain itu, kami mungkin menggabungkan data anda dengan maklumat pengguna lain, dan mendedahkan maklumat tersebut kepada pengiklan dan pihak lain untuk kegunaan pemasaran dan promosi. Kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk menjalankan peraduan, promosi, tinjauan dan ciri serta acara lain.

Pendedahan Maklumat

Kami juga perlu mengeluarkan data khusus untuk menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan kami dan perjanjian lain. Di bawah kewajipan undang-undang, kami mungkin dikehendaki mengeluarkan data tertentu.

Kami mungkin perlu mengeluarkan maklumat tertentu untuk melindungi harta, hak atau keselamatan pengguna kami dan kami. Ini termasuk menyediakan data kepada polis atau pihak berkuasa kerajaan untuk perlindungan daripada pendakwaan sebarang aktiviti haram.

Jika anda mengakses atau menghantar sebarang bahan yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang kepada atau melalui Perkhidmatan, kami mungkin memajukan semua maklumat yang tersedia kepada pihak berkuasa yang berkaitan, termasuk pemilik hak cipta, tanpa sebarang notis kepada anda.

Keselamatan

Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara berorientasikan perniagaan, termasuk cara fizikal, pentadbiran dan perindustrian untuk melindungi kandungan anda; kita tidak boleh menjanjikan keselamatan sepenuhnya.

Keselamatan maklumat anda adalah penting bagi kami. Sebarang kandungan yang anda hantar kepada kami adalah atas risiko eksklusif anda sendiri. Walau bagaimanapun, anda harus tahu bahawa tiada cara untuk menyampaikan maklumat di Internet atau proses storan elektronik adalah selamat secara eksklusif.