תנאי השירות - AnyDownloader

תנאי השירות

אנא הקדישו מזמנכם לעיון בתנאים והגבלות אלו של השירות שלנו לפני השימוש באתר זה. תנאי השימוש ללא הגבלה חלים על אתרים אלו: anydownloader.com תנאים אלה מכילים בזאת מסדירים את השימוש שלך באתר ומציגים מידע על השירותים הניתנים באתרי החברה, וללא הגבלה לאתר בזאת ולכל התנאים לרבות ("אנחנו" או "אנחנו") או ("אתר"). תנאים והגבלות אלה הינם הסכמה חוזית בינך לבינינו והיא מחייבת בשימוש במשאב מקוון זה. על ידי החלטתך להשתמש במתקן זה על ידי ביקור, גישה, גלישה ו/או הצטרפות ("שימוש משותף") לאתר, אתה מסכים ומסכים באופן חד משמעי לציית להוראות תנאים אלה. אתה מסכים שהמונחים "אתה" או "שלך" המשמשים במסמך זה מתייחסים אליך ולכל ישות שאתה מייצג, לרבות נציגיך, המחלקים והשותפים שלך, יורשים ולפי כל מכשיר שמשתמשים בו בהקשר זה. במקרה ואינך מסכים לכל הוראה בתנאי שימוש אלה, אנא עזוב את האתר כעת והימנע משימוש בו, מעתה ואילך.

1. זכאות

אתר זה פתוח לשימוש על ידי משתמשים מגיל שמונה עשרה (18) ומעלה. החריג היחיד לדרישת הגיל הוא כאשר הגיל של רוב המשתמשים הוא מעל שמונה עשרה (18) שנים ואתה צפוי להיות לפחות גיל הרוב בתחום השיפוט שלך. היכן שזה אסור על פי חוק השימוש באתר זה אסור. סעיף 2 במסמך זה קובע את תנאי השימוש כדי להנחות את מתן השימוש באתר זה. לפיכך, אתה מאשר ומסכים על הלימות התמורה שניתנה כאן.

2. הענקת שימוש

הענקת השימוש מקנה לך זכות שימוש לא בלעדית באתר. הגבלת הגישה כוללת הצגה ושימוש שלא בפומבי באתר וכן בתוכנו ובכך בכפוף לשימוש מוגבל באתר במחשבך או במכשירי גלישה אחרים כפי שנקבע בתנאים אלה. הענקת השימוש מעניקה לך גישה לשימוש באתר לצרכים אישיים ולא מסחריים בלבד. על ידי קבלת תנאים אלה, אתה מסכים שנוכל לסיים את מתן הרשאת השימוש שלך ללא הודעה מוקדמת. לאחר סיום הסיום, אתה מסכים שאיננו מחויבים לבטל או למחוק את חשבונך, לחסום את הדואר האלקטרוני ו/או את כתובות ה-IP שלך או למנוע ממך להשתמש באתר, ו/או למחוק ו/או להסיר כל אחת מהגשות המשתמש שלך המתוארות כ לעקוב אחר. לא תשתמש או תנסה להשתמש באתר עם סיום זכות השימוש שלך. בכפוף להסכם זה, הענקת זכותך להשתמש באתר תיפסק עם סיום, בעוד שכל שאר חלקי התנאים הללו יישארו בתוקף. אתה מודה במפורש באי-אחריותנו כלפיך או כלפי כל צד שלישי לאחר הפסקת הענקת השימוש שלך באתר זה.

3. קניין רוחני

התוכן באתר זה, לרבות טקסט, תמונות, תמונות גרפיות, סרטונים, מוזיקה ותוכנה, ולא למעט סקריפטים, סימנים מסחריים, סמלי לוגו וסימני שירות הכלולים (להלן "חומרים קנייניים"), אך לא כולל הגשות משתמשים ומידע של צד שלישי הוא רכושנו על ידי בעלות ו/או רישיון. כל חומרי הרכוש באתר זה כפופים לחוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו/או חוקי זכויות רלוונטיים אחרים בתוך תחומי השיפוט החלים במסגרת חוקים מקומיים, זרים ובינלאומיים. לכן, בהקשר של חומרי קניין, אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות! ההחרגות היחידות הן, כפי שמותר במפורש אחרת, אתה מאשר שאסור להעתיק, לשנות, לשדר, לפרסם, להפיץ, ולעולם לא להשתתף בהעברה או מכירה של, ליצור עותק של או לשכפל את התוכן בכל דרך שהיא. שלם או חלק.

4. הגשות משתמשים

אתה מסכים שלא תמיד ניתן לבטל הגשת משתמשים, ואתה מסכים שכל מידע אישי שחשפת בהגשת המשתמש עשוי לסייע בזיהויך, ואתה משפה אותנו מכל הפרת סודיות הנובעת מהגשת המשתמש שלך. אתה מכיר במפורש באחריותך לכל ו/או לכל החומרים שהועלו על ידך לאתר זה, לרבות קובצי קול שאתה יוצר, משנה, משדר או מוריד דרך האתר (יחד, "הגשות משתמש"). כמו כן, אתה לוקח אחריות על הגשה, שידור ויצירה או שינוי של התוכן שלך באתר. אתה לוקח אחריות מלאה על כל או כל ההשלכות של הגשת המשתמשים שלך הנובעת מהעלאה, הגשה, שינוי, שידור, יצירה או אחר, כפי שהפכת לזמינות באמצעות הגשת משתמשים. אתה מאשר, מייצג ומתחייב, ביחס לכל הגשות המשתמש שלך, כי:
 • אתה מסכים לא לפרסם או לאפשר שימוש בגישה שלך לפרסום כל תוכן שהוא בעל אופי מיני מפורש;
 • אתה הבעלים המורשה עם רישיונות, הרשאות, זכויות או הסכמה לשימוש חוקי ולתת לנו את הסמכות להשתמש בכל המידע הכלול בהגשות המשתמש שלך כולל סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות בהתאם לשימושים כפי שנקבע בתנאים לשימוש עבור אתר זה;
 • אתה מסכים לאפשר לנו להשתמש במידע על כל אדם מזוהה כפי שהעלית באמצעות הגשת המשתמש שלך באתר בהתאם למטרה המוגדרת של האתר כפי שמצוין במפורש בתנאים ובאתרים אלה.
בנוסף, אתה מאשר ומסכים לא להעלות, לשלוח, ליצור, לשדר, לשנות או להיות מעורב בחומרים ש:
 • האם וולגרי, מגונה, בלתי חוקי, לשון הרע, לא חוקי, הונאה, לשון הרע, מזיק, מטריד, מתעלל, מאיים, שונא, חודר לפרטיות או לזכויות פרסום, פוגעני מבחינה גזעית או אתנית, מתלהם או אינו מתאים בדרך אחרת לפי שיקול דעתנו הבלעדי להחליט;
 • הוא תחת הגנת זכויות יוצרים, מובטח על ידי חקיקה סודית או סימנים מסחריים בתעשייה, או בכל מקרה כפוף לזכויות מגבילות של זרים, לרבות זכויות הגנה וחשיפה, למעט אם אתה הבעלים של זכויות כאלה או שיש לך הסכמה מפורשת מהבעלים הלגיטימי להציג את החומר וכי אתה מוותר על כל זכות לנו שניתנה לך;
 • לא מתאים לשימוש באתר האינטרנט שלנו מכיוון שהוא מכיל פעילויות לא חוקיות, המסוגלות לגרום פגיעה פיזית או נזק לאחרים והוא מעודד אכזריות כלפי בעלי חיים;
 • ימציא, יסייע או יספק הנחיות לתוקפנות נגד פלילי, הפרה של זכויות של צד כלשהו, ​​או שיגרום בדרך אחרת ליצור אחריות או להפר כל חקיקה מקומית, מדינה, לאומית או בינלאומית;
 • זהו מצג שווא של עובדות ומתחזה לאחרים ומכיל זהות בדויה של אנשים ועלול להשפיע על מטרתנו ושלמותנו; אוֹ
 • זה אינו מבוקש או אינו מורשה לפרסום, קידום מכירות, "ספאם" או כל סוג אחר של שידול.
אתה מבטיח את הבעלות על כל הזכויות, הסמכויות והסמכות הדרושים להענקת הזכויות המוענקות במסמך זה להגשת משתמשים. באופן מפורש, אתה מצהיר ומבטיח שאתה מחזיק בכותרת להגשות המשתמשים שאתה מורשה לגשת, להעלות, לשנות, לשדר, ליצור או להעמיד את ההגשות של המשתמש באתר, וכי העלאת ההגשות של המשתמשים לא תפר כל זכויות של צד אחר או התחייבויות חוזיות שלך לצדדים אחרים. אנו לא מצהירים בעלות או סמכות לגבי הגשת משתמשים או תוכן של צד שלישי. נותן רישיון של צד שלישי או אתה, לפי העניין, שומרים לעצמך את כל זכויות היוצרים להגשת משתמשים, ואתה לוקח אחריות על ההגנה על זכויות אלה כראוי. ללא הפרעה, אתה מעניק לנו זכות לא בלעדית, כלל עולמית, נטולת תמלוגים, בלתי ניתנת לביטול, תמידית, הניתנת לרישיון משנה לשכפל, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להפיץ, להתאים, לפרסם, לשנות, לתרגם ולנצל באופן אחר הודעות משתמשים לכל מטרה, לרבות ללא הגבלה כל שימוש הנחשב על ידי האתר לפי תנאים אלה. אתה גם, לנצח, שם בצד וגורם לוותר נגדנו וכל אחד מהמשתמשים שלנו על כל האשמות וטענות של זכויות מוסריות או ייחוס הנוגעות להגשת משתמשים. אתה מאשר שיש לנו את שיקול הדעת הבלעדי לסרב לפרסם, להסיר או לחסום גישה לכל הגשת משתמש כפי שאנו רואים לנכון, או ללא סיבה כלל, ואנו עשויים לעשות זאת עם או בלי עצה אליך. אתה במפורש, מבלי להגביל את שאר הוראות השיפוי כאן, מסכים לשפות אותנו בכל תביעה, דרישה, תביעה או הליך משפטי נגדנו על ידי כל צד שלישי הטוען שהודעות המשתמש שלך או השימוש באתר שלך תוך הפרה של תנאים אלה מפרים או עושים שימוש לרעה זכויות הקניין הרוחני של כל צד שלישי או מפרים את החוק החל, ואתה תגן עלינו מפני כל הנזקים נגדנו והוצאות עורך דין סבירות ועלויות אחרות שנגרמו לנו בקשר לכל תביעה, דרישה, משפט או הליך כאמור.

5. תוכן באתר

איננו מצהירים על סמכות או שליטה על מידע של צד שלישי. צדדים שלישיים שומרים לעצמם את כל הזכויות לתוכן של צד שלישי, ועליהם מוטלת האחריות להגן על זכויותיהם כראוי. אתה מסכים שבאמצעות השימוש באתר, יוצג לך תוכן ממקורות שונים כולל מידע שזמין על ידי משתמשים אחרים, גורמים, שירותים ובאמצעות אוטומציה או טכניקות אחרות (יחד, "תוכן צד שלישי") שאין לנו שליטה על הפעילויות שלך ואינם אחראים לכל תוכן של צד שלישי. כמו כן, אתה מאשר כי אתה עלול להיחשף לתוכן לא מדויק, מגונה, פוגעני או בלתי מקובל אחר שעלול לפגוע במחשב שלך, ומבלי להגביל את שאר הוראות האחריות המופיעות כאן, אתה מודה לוותר, ובכך מוותר על כל חוקי או זכויות שוויוניות או תרופות נגדנו בנוגע לכך. אתה מאשר כי איננו אחראים כלשהם לצפייה באתר בגין תוכן או התנהגות לא מתאימים. בכל פעם שאנו בוחרים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לצפות בתוכן כזה, איננו לוקחים אחריות על תוכן כזה, ואין זו חובתנו לשנות או למחוק מידע כזה (כולל הגשות משתמשים ותוכן צד שלישי). איננו אחראים לפעולתם של אחרים שמעלים מידע כזה (כולל הגשות משתמשים ותוכן צד שלישי). אתה מודה שיש לנו את שיקול הדעת הבלעדי לסרב לפרסם, להסיר או לחסום גישה לכל תוכן מכל סיבה שהיא, או ללא סיבה בכלל, עם או בלי אזהרה. מבלי לפגוע בהוראות להלן בדבר מגבלות אחריות וסיתור אחריות, כל החומרים (כולל הגשות משתמשים וחומרי צד שלישי) באתר זמינים לך "כפי שהם" לידיעתך ולשימושך האישי בלבד ואתה מאשר שלא לעשות זאת. להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשדר, להפיץ, להציג, לשדר, למכור, לתת רישיון או להשתמש בכל מטרה אחרת בתוכן ללא הסכמה בכתב של מעניקי הרישיונות או הבעלים המתאימים של התוכן.

6. התנהלות משתמשים

אתה מאפשר לנו במפורש לנטר, לתעד ולשמור את היסטוריית הפעולות שלך באתר. אתה מסכים ומתחייב שכל התוכן שסיפקת לנו נכון ועדכני ושאתה הבעלים של זכויות היוצרים עם הסמכות (i) להסכים לתנאים אלה (ii) לספק לנו את הודעות המשתמש, ו-(iii) יש לך הסמכות לפעול לפי תנאים אלה. כדרישה לשימוש שלך באתר:
 • אתה מסכים להשתמש באתר רק למטרה חוקית. לא תשתמש בו בכל דרך שמפרה תנאים אלה;
 • אתה מאשר שכל הודעות המשתמש שלך הן שלך מבחינה חוקית וכי יש לך את הבעלות והסמכות להעמיד אותן לרשותנו ולהשתמש בהן באתר או באמצעות האתר;
 • אתה מסכים לא לעסוק בפעילות הנדסה לאחור בכל חלק של האתר;
 • אתה מכיר באחריות מלאה לכל המעשים והמחדלים המתרחשים בשימוש שלך באתר;
 • אתה מאשר שלא לזייף כותרות או לעשות מניפולציות אחרות במזהים כדי להסתיר את המקור של כל תוכן שאתה משדר;
 • אתה מסכים לציית לכל החוקים המקומיים, הממלכתיים, הלאומיים והבינלאומיים החלים;
 • אתה מסכים שלא לחשוף את האתר לאחריות פלילית או אזרחית בשימושך באתר;
 • אתה מסכים לא לנקוט בשום פעולה שמטילה או עשויה להטיל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, עומס לא הגיוני במידה ניכרת על בסיס הטכנולוגיה שלנו או אחרת, להטיל דרישות קיצוניות למשאביו;
 • הנך מסכים לא לקשר, לפרסם או להעלות בדרך אחרת באתר כל חומר החושף אותו לוירוסים או תוכנות כדי להרוס, להפריע, להאט או לצפות בפעילות האתר;
 • אתה מסכים שזה מפר תנאים אלה לתת רישיון, רישיון משנה, למכור, למכור מחדש, להקצות, להעביר, להפיץ או לנצל באופן מסחרי את האתר דרך התוכן שאתה מעלה;
 • אתה מסכים להימנע משימוש בכל אמצעי אוטומטי כגון סורקים, כלי כריית נתונים או רובוטים כדי להוריד, לנטר או להשתמש בנתונים או בתוכן מהאתר;
 • אתה מסכים לא לעקוף, להשבית או להפריע בכל דרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר או למנוע או להגביל שימוש או העתקה של כל מידע שמטיל מגבלות על התנהלות תקינה של האתר או המידע שבו;
 • אתה מסכים לא להפר תנאים אלה כדי "למסגר" או "לשקף" את האתר, ואתה מסכים לא לעשות זאת; ו
 • אתה מסכים לא "לעקוב" או לתקוף בדרך אחרת מישהו באתר או באמצעותו.
אנו חופשיים לעשות צעד לגיטימי נגד כל לקוח בגין כל הפרה של תנאים אלה, לרבות שינוי נפוץ, פלילי וצווי מניעה ולמנוע מהצד אשם את השימוש לתבוע את האתר. שימוש לא מאושר באתר ובמסגרות ה-PC שלנו פוגע בתנאים אלה, לרבות חוקים והנחיות חומריים אוניברסליים, חיצוניים וביתיים. בהמשך למתן הפסקת השימוש, הפרתך של תנאים אלה, והוראות סעיף 6 זה, תהיה כפופה לפיצויים מחוסלים של עשרת אלפים דולר ($10,000) לכל הפרה. אם ההפרה שלך תוביל לתביעה משפטית (בין אם נגדך או נגדנו על ידי כל צד), לרבות פגיעה פיזית או נפשית לצד כלשהו, ​​אתה תהיה כפוף לפיצויים מחוסלים של מאה וחמישים אלף דולר ($150,000) על כל הפרה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להמחות כל תביעה כזו או חלק ממנה לצד נפגע אחר בנוגע לפעולתך. פיצויים מחוסלים אלה אינם עונש, אלא ניסיון של הצדדים לבקש פיצוי באופן הגיוני השווה להפרה כזו. לפיכך, אתה מסכים שסכום הנזק הוא מינימום ושאם הנזקים בפועל גדולים יותר, תישא באחריות לסכום הגבוה יותר. אם בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת פוסל פיצויים מחוסלים אלה במידה כלשהי, אזי הפיצויים יאכפו במידת תוקפו.

7. שירותים באתר

אנו לא מאחסנים או שומרים כל הגשת משתמש יותר מתקופת מעבר כדי לתת למשתמשים הזדמנות להוריד את התוכן שלהם. אתה מאשר שהאתר הוא מנוע חיפוש וכלי למטרות כלליות. ברור, אך ללא הגבלה, הוא מאפשר חיפוש במספר אתרים אחר מוזיקה. יתר על כן, זהו כלי לשימוש כללי להורדת קבצי אודיו מסרטונים ואודיו ממשאבי אינטרנט אחרים. לפיכך, אתה מסכים כי ניתן להשתמש באתר רק על פי תנאים אלה והחוקים הרווחים. אתה מכיר בכך שאיננו מפנים, מעודדים, מעודדים או מאפשרים שימוש באתר באופן שמפר את החוקים החלים.

8. עמלות

אתה מאשר כי לא תהיה זכאי להחזר של חלק כלשהו מההוצאות שלך אם נפסיק את זכויותיך להשתמש באתר בגלל הפרה של תנאים אלה בכל עת. כמו כן, אתה מאשר ומסכים שאנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות תשלום עבור השירותים שלנו בחלקם או בשלמותם, וזה נתון לשיקול דעתנו הבלעדי לשנות את העמלות שלנו כפי שאנו מוצאים לנכון. מכל הבחינות האחרות, הנך מאשר כי כללים נוספים יחולו עמלות, תנאים, תנאים, או הסכמים המתפרסמים באתר ו/או מתבקשים על ידי כל סוכן מכירות/חברה לעיבוד תשלומים, כפי שיתוקנו מעת לעת.

9. מדיניות פרטיות

יש לנו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות כפי שנראה לנו צורך בכך על ידי פרסום תיקונים כאלה באתר. אנו מקיימים מדיניות פרטיות נפרדת והסכמתך לתנאים אלה מעידה על הסכמה למדיניות הפרטיות. ואתה מאשר שלא ניתן לשלוח לך הודעה אחרת לגבי שינויים כלשהם. המשך השימוש שלך באתר לאחר תיקונים כאמור מהווה אישור לאישורך לשינויים כאמור, ללא קשר אם קראת אותם.

10. תביעות זכויות יוצרים

יש לנו שיקול דעת הבלעדי את כל התוכן שאנו מאמינים שהוא מפר את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השימוש שלך אלה באתר אם תפר תנאים. אנו מעריכים את זכויות הקניין הרוחני של המשתמשים שלנו ושל אחרים. אינך רשאי להפר את זכויות היוצרים, הסימן המסחרי או זכויות קנייניות אחרות של צדדים. חזור על מדיניות הפרות. באכיפת מדיניות הפרות חוזרות, כל משתמש של חומר שלו היו שלוש תלונות בתום לב ואפקטיביות בפרק זמן רצוף של שישה חודשים יבוטל הענקת שימוש שלו באתר ללא אזהרה. למרות שהאתר שלנו אינו כפוף לחוקי ארצות הברית, אנו מתחייבים לציות מרצון במסגרת כותרת 17, סעיף 512(c)(2) של קוד ארצות הברית של Digital Millennium Copyright Act. אם יש לך ראיות מוכחות שהחומר המוגן בבעלי זכויות יוצרים שלך מופר, בחלקו או באתר, העבר את הפרת זכויות היוצרים הנטענת שלך לסוכן שלנו המיועד לקבל את הודעתך. שלח את האימייל עם ההתראות שלך אל [email protected]: כל ההודעות הלא רלוונטיות והבלתי רלוונטיות לא יקבלו כל פעולה או תגובה על כך. הודעה רלוונטית על הפרה חייבת להיות בכתב לסוכן שלנו דרך הכתובת, ועליה לכלול את הדברים הבאים:
 • מספר הטלפון, הכתובת, ואם אפשר, כתובת הדוא"ל שלך;
 • זיהוי החומר שהופר לכאורה, הפנה או מקושר לתוכן הנטען כמפר. אנא ספק כתובת אתר או כל מידע מהותי כדי לאפשר לנו לאתר את התוכן באינטרנט או באתר;
 • זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שהופרו לכאורה. נא לתאר את העבודה ולכלול את המיקום או עותק של גרסה מורשית של העבודה;
 • הצהרה שהשימוש בחומר המושפע אינו מורשה על ידך, על ידי הסוכן שלך או על ידי החוק;
 • כל חתימה אלקטרונית או פיזית של בעל זכויות היוצרים או נציג מורשה; ו
 • הצהרה תחת עונש של עדות שקר כדי להראות שאתה הבעלים או שאתה מורשה לייצג את הבעלים של החומר שהופר.
אם תוצאת החיפוש מהאתר שלך מוסרת בעקבות הודעה על הפרת זכויות יוצרים לכאורה, עליך לספק לנו הודעה בכתב (הודעה נגדית) לסוכן שלנו, והיא חייבת לכלול את הדברים הבאים:
 • שמך, מספר הטלפון, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך והצהרה שאתה מסכים לסמכות השיפוט של בתי המשפט בכתובת שסיפקת;
 • הערה במסגרת העונש של עדות שקר כי החומר הוסר או הושבת כתוצאה מזיהוי שגוי או טעות;
 • חתימה פיזית או אלקטרונית השייכת לבעל זכויות היוצרים או לנציג מורשה;
 • הצהרה שאתה מקבל שירות של תהליך מבעלי זכויות היוצרים כביכול או סוכן מורשה;
 • זיהוי התוכן שהוסר או הושבת והמיקום שבו הופיע המאמר לפני שהושבת או הוסר.

11. הגבלת התחייבויות

סעיף זה מגביל את אחריותנו במידה המרבית המותרת על פי החוק. איננו אחראים לנזקים מיוחדים, ישירים, תוצאתיים, עקיפים או למופת הנובעים מכל חלק מפעילותך באתר ללא שליטה. נזקים כאלה הנובעים מ:
 • הסתמכותך על כל חומר באתר;
 • חוסר יכולתך, השימוש או השימוש לרעה שלך באתר;
 • הפסקת השירות על ידינו; אוֹ
 • ההשעיה, ההפסקה, השינוי, השינוי או ההפסקה המוחלטת של האתר.
מגבלות אלו חלות גם לגבי נזקים שנגרמו עקב מוצרים או שירותים אחרים המפורסמים או שהתקבלו בקשר עם האתר. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה מסוימת של אחריות. לכן, בסמכות שיפוט כזו, ייתכן שחלק מהמגבלות הקודמות לא יחולו עליך. אתר זה עשוי להכיל מידע או קישורים לאתרי צד שלישי שאינם תלויים בנו. איננו אחראים לתוכן או למדיניות הפרטיות, ואינם מציגים מצג או אחריות לגבי האותנטיות, הדיוק או השלמות של המידע הכלול באתרי צד שלישי כלשהם. איננו יכולים לערוך את התוכן של אתרי צד שלישי כלשהם. אתה מסכים לשפות אותנו מכל אחריות הנובעת מהשימוש שלך באתרי צד שלישי כלשהם. אנחנו לא מבטיחים שהאתר הזה י:
 • היה בזמן, ללא שגיאות, ללא הפרעות או מאובטח
 • ענה על הציפיות או הדרישות שלך
 • היה אמין ומדויק
 • יש לתקן כל טעות בתוכן.
הנך אחראי לכל נזק שייגרם למערכת המחשב שלך שכן כל חומר המתקבל מהאתר הוא על אחריותך ועל שיקול דעתך בלבד. הזכויות והסעד שלך, במקרה של חוסר שביעות רצון שלך מהאתר או כל תלונה אחרת, ייפתרו על ידי הפסקת השימוש שלך באתר. ללא הגבלה, בשום מקרה האחריות המקסימלית שלנו הנובעת מהשימוש שלך באתרים לא תעלה על $100.

12. מחלוקות משפטיות

אתה מסכים שכחלק מהתמורה לתנאים אלה, אתה מוותר ברגע זה על כל זכות להעמיד אותנו למשפט על ידי חבר מושבעים בגין כל מחלוקת בינינו הנובעת מתנאים אלה. הוראה זו נשארת אכיפה גם במקרה שבו מוותרים על כל דרישות אחרות בסעיף זה. אתה מסכים שיכול להגיש תביעות רק בתפקידך ולא כחבר קבוצה או תובע. עבור כל תביעה שהבאת נגדנו, אתה מסכים להגיש ולהסכים לסמכות השיפוט הבלעדית והאישית בבית המשפט ובמקום הבלעדי של בית המשפט. על כל תביעה שאנו מגישים נגדך. אתה מסכים להגיש ולהסכים לסמכות השיפוט הבלעדית והאישית בבית המשפט ובמקום הספציפי של בית המשפט.

13. שיפוי

אתה מסכים לשפות אותנו ולהחזיק אותנו ללא ספירה מכל נזק, לרבות תביעות צד שלישי והוצאות הכוללות שכר טרחת עורך דין, הנובעים מהשימוש שלך באתר או מהפרת תנאים אלה. בכל מקרה שיש לך מחלוקת עם משתמש אחד או יותר או צדדים שלישיים כלשהם, אתה משחרר אותנו, העובדים, הסוכנים, השוטרים והממשיכים שלנו, מכל תביעה, נזק ונזקים מכל סוג שהוא, שנחשפו ו לא ידוע, ידוע ולא ידוע, חשוד ובלתי חשוד, הנובע ממחלוקות או מהאתר.

14. תנאים כלליים

תנאים אלה אינם ניתנים להעברה, להקצאה או רישיון משנה על ידך אלא בהסכמתנו מראש, אך אנו עשויים להעביר או להקצות אותם ללא הגבלה. כפי שנעשה בו שימוש בתנאים אלה, המונח "כולל" הוא להמחשה וללא הגבלה. תנאים אלה, כפי שיתוקנו, מהווים את כל ההסכם בינך לבינינו, והוא גובר על כל ההסכמים הקודמים בינינו. אם הסכם זה יתורגם ובוצע בכל שפה שאינה אנגלית וקיים סתירה בין התרגום לגרסה האנגלית, הגרסה האנגלית תהיה עדיפה על פני הגרסאות השונות. כישלוננו מלפעול על פי הוראה כלשהי בתנאים אלה ביחס ל-6.1 לא יתפרש ככתב ויתור על הוראה או זכות כלשהי. אם ייקבע שאחד מתנאים אלה אינו תקף או בלתי ניתן לאכיפה על פי חוק, התנאים הפסולים והבלתי ניתנים לאכיפה יוחלפו וישלטו על ידי תנאים תקפים שניתן לאכיפה, התואם היטב את מטרת הכוונה המקורית. אף אחד מהתנאים הללו לא נועד להקנות זכויות או סעדים לצד שלישי כלשהו. אתה מסכים לקבל מאיתנו הודעות באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני או פרסומים לאתר. לכותרות הסעיפים בתנאים אלה אין השפעה משפטית או חוזית.

15. שינוי תנאים אלה

תיקון לתנאים אלה עשוי להתבצע על ידינו בכל עת על ידי פרסום תנאים מתוקנים לאתר. אתה מסכים שהשימוש שלך באתר זה לאחר תיקון כזה יהווה את הסכמתך לשינויים כאמור ללא קשר לקריאה או לא.