Όροι χρήσης - AnyDownloader

Όροι χρήσης

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας μας πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Οι όροι χρήσης χωρίς περιορισμό ισχύουν για αυτούς τους ιστότοπους:

anydownloader.com

Αυτοί οι όροι περιέχουν εδώ διέπουν τη χρήση του ιστότοπου από εσάς και παρουσιάζουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ιστότοπους της εταιρείας και χωρίς περιορισμό στον Ιστότοπο στο παρόν και σε όλους τους όρους, συμπεριλαμβανομένων (“εμείς” ή “εμάς”) ή (“Ιστότοπος”).

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν συμβατική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς και είναι δεσμευτική για τη χρήση αυτού του διαδικτυακού πόρου. Με την απόφασή σας να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα με επίσκεψη, πρόσβαση, σερφάρισμα και/ή συμμετοχή (συλλογικά «χρησιμοποιώντας») στον Ιστότοπο, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα και αποδέχεστε να συμμορφώνεστε με τις διατάξεις των παρόντων όρων. Συμφωνείτε ότι οι όροι “εσείς” ή “σας” που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται σε εσάς και σε οποιαδήποτε οντότητα που εκπροσωπείτε, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων σας, των εκχωρούμενων και των θυγατρικών σας, των διαδόχων σας και από οποιεσδήποτε συσκευές χρησιμοποιούν από αυτή την άποψη. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων χρήσης, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα τώρα και να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε, στο εξής.

1. Επιλεξιμότητα

Αυτός ο ιστότοπος είναι ανοιχτός για χρήση από χρήστες ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω. Η μόνη εξαίρεση στην απαίτηση ηλικίας είναι όταν η ηλικία της πλειοψηφίας των χρηστών είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και αναμένεται να είστε τουλάχιστον η ηλικία της ενηλικίωσης στη δικαιοδοσία σας. Όπου απαγορεύεται από το νόμο η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται.

Η Ενότητα 2 αυτού του εγγράφου ορίζει τους όρους χρήσης για να καθοδηγήσει τη Χορήγηση χρήσης αυτού του ιστότοπου. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνετε και συμφωνείτε σχετικά με την επάρκεια της εκτίμησης που δίνεται στο παρόν.

2. Χορήγηση Χρήσης

Η παραχώρηση χρήσης σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας. Ο περιορισμός πρόσβασης περιλαμβάνει τη μη δημόσια προβολή και χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και του περιεχομένου της και υπόκειται εδώ σε περιορισμένη χρήση της Ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές σερφ όπως προβλέπεται από τους παρόντες όρους. Η Χορήγηση Χρήσης σάς δίνει πρόσβαση για χρήση της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπικές και μη εμπορικές ανάγκες.

Με την αποδοχή αυτών των όρων, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τερματίσουμε τη χορήγηση άδειας χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μετά τον τερματισμό, αποδέχεστε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας, να αποκλείσουμε τις διευθύνσεις email ή/και IP σας ή να σας αποτρέψουμε από τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή να διαγράψουμε ή/και να αφαιρέσουμε οποιεσδήποτε από τις Υποβολές χρήστη που περιγράφονται ως ακολουθηστε. Δεν θα χρησιμοποιήσετε ούτε θα προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα κατά τη λήξη του δικαιώματος χρήσης σας. Με την επιφύλαξη της παρούσας συμφωνίας, η εκχώρηση του δικαιώματός σας για χρήση της Ιστοσελίδας καταργείται κατά τη λήξη της, ενώ όλα τα άλλα μέρη αυτών των Όρων παραμένουν σε ισχύ. Παραδέχεστε ρητά τη μη ευθύνη μας απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τον τερματισμό της παραχώρησης χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας.

3. Πνευματική ιδιοκτησία

Το Περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών εικόνων, βίντεο, μουσικής και λογισμικού και χωρίς εξαίρεση περιεχομένων σεναρίων, εμπορικών σημάτων, λογότυπων και σημάτων υπηρεσιών (συλλογικά “Ιδιόκτητο Υλικό”), αλλά χωρίς να περιλαμβάνει Υποβολές Χρήστη και Πληροφορίες Τρίτων είναι ιδιοκτησία μας με ιδιοκτησία ή/και άδεια. Όλα τα Ιδιωτικά Υλικά σε αυτόν τον Ιστότοπο υπόκεινται σε νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή/και άλλων σχετικών νόμων για τα δικαιώματα εντός της ισχύουσας δικαιοδοσίας εντός της εγχώριας, ξένης και διεθνούς νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των Υλικών Ιδιοκτησίας, επιφυλασσόμαστε κάθε δικαιώματος!

Η μόνη εξαίρεση είναι, όπως διαφορετικά επιτρέπεται ρητά, αναγνωρίζετε ότι απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση, δημοσίευση, διανομή και ποτέ η συμμετοχή στη μεταφορά ή πώληση, η δημιουργία αντιγράφου ή η αναπαραγωγή του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο στο ολόκληρο ή μέρος.

4. Υποβολές χρηστών

Συμφωνείτε ότι οι Υποβολές Χρηστών δεν μπορούν πάντα να αποσυρθούν και συμφωνείτε ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αποκαλύπτετε στην Υποβολή Χρήστη μπορεί να σας βοηθήσουν στην ταυτοποίησή σας και μας αποζημιώνετε από οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου που προκύπτει από την υποβολή χρήστη σας. Αναγνωρίζετε ρητά την ευθύνη σας για οποιοδήποτε και/ή όλο το υλικό που ανεβάζετε σε αυτόν τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων ήχου που δημιουργείτε, τροποποιείτε, μεταδίδετε ή κατεβάζετε μέσω του ιστότοπου (συλλογικά, «Υποβολές χρήστη»). Επίσης, αναλαμβάνετε την ευθύνη για την υποβολή, μετάδοση και δημιουργία ή τροποποίηση του Περιεχομένου σας στον Ιστότοπο.

Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε ή όλες τις συνέπειες των Υποβολών Χρηστών που προκύπτουν από τη μεταφόρτωση, υποβολή, τροποποίηση, μετάδοση, δημιουργία ή με άλλο τρόπο, όπως κάνατε διαθέσιμες μέσω των Υποβολών χρηστών. Επιβεβαιώνετε, εκπροσωπείτε και εγγυάστε, σε σχέση με όλες τις Υποβολές χρηστών σας, ότι:

 • Συμφωνείτε να μην δημοσιεύσετε ή να επιτρέψετε τη χρήση της πρόσβασής σας για τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που έχει σεξουαλικό χαρακτήρα.
 • Είστε ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με άδειες, άδειες, δικαιώματα ή συναινέσεις για νόμιμη χρήση και μας δίνετε την εξουσία να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στις Υποβολές χρήστη, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων,
 • εμπορικών μυστικών ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις χρήσεις που ορίζονται στους όρους χρήσης για αυτόν τον ιστότοπο·
 • Συμφωνείτε να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για κάθε αναγνωρίσιμο πρόσωπο που έχετε ανεβάσει μέσω της Υποβολής Χρήστη στον Ιστότοπο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό του ιστότοπου όπως ρητά αναφέρεται στους παρόντες Όρους και ιστοσελίδες.

Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να μην ανεβάσετε, υποβάλετε, δημιουργήσετε, μεταδώσετε, τροποποιήσετε ή εμπλακείτε σε υλικό που:

 • Είναι χυδαίο, άσεμνο, παράνομο, δυσφημιστικό, παράνομο, δόλιο, συκοφαντικό, επιβλαβές, παρενοχλητικό, καταχρηστικό, απειλητικό, μίσος, παραβιάζει το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας, φυλετικά ή εθνοτικά προσβλητικό, εμπρηστικό ή άλλως ακατάλληλο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να αποφασίσουμε.
 • Είναι υπό προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, κατοχυρώνεται από τη νομοθεσία του κλάδου ή περί εμπορικών σημάτων, ή σε κάθε περίπτωση υπόκειται σε εξωτερικά περιοριστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προστασίας και έκθεσης, εκτός εάν είστε ο κάτοχος τέτοιων δικαιωμάτων ή έχετε ρητή συγκατάθεση από τον νόμιμο κάτοχο για την παρουσίαση του υλικού και ότι παραχωρείτε κάθε δικαίωμα που σας παραχωρούμε.
 • Ακατάλληλο για χρήση στον Ιστότοπό μας επειδή περιέχει παράνομες δραστηριότητες, ικανές να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό ή βλάβη σε άλλους και ενθαρρύνει τη σκληρότητα κατά των ζώων.
 • Θα επινόησε, θα βοηθούσε ή θα παρείχε οδηγίες για επιθετικότητα κατά εγκληματιών, παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε μέρους ή που με άλλο τρόπο θα δημιουργούσε ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιαδήποτε τοπική, πολιτειακή, εθνική ή διεθνή νομοθεσία.
 • Είναι παραπλανητική περιγραφή γεγονότων και υποδύεται άλλους και περιέχει την ψευδή ταυτότητα προσώπων και μπορεί να επηρεάσει το σκοπό και την ακεραιότητά μας. ή
 • Δεν ζητείται ή δεν είναι εξουσιοδοτημένο για διαφήμιση, προώθηση, “spam” ή οποιοδήποτε άλλο είδος πρόσκλησης.

Εγγυάστε την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, της εξουσίας και της εξουσίας που απαιτείται για την παραχώρηση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στο παρόν στις Υποβολές χρηστών. Ρητά, δηλώνετε και διασφαλίζετε ότι διαθέτετε τον τίτλο στις Υποβολές Χρηστών ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση, να ανεβάσετε, να τροποποιήσετε, να μεταδώσετε, να δημιουργήσετε ή να κάνετε διαθέσιμες τις υποβολές χρηστών στο Ιστότοπο και ότι η μεταφόρτωση των υποβολών χρηστών δεν θα παραβεί δικαιώματα. μέρους ή τις συμβατικές σας άλλες προς άλλα μέρη.

Δεν δηλώνουμε κανένα τίτλο ή εξουσιοδότηση για Υποβολές Χρηστών ή Περιεχόμενο Τρίτων. Ένας τρίτος δικαιούχος ή εσείς, ανάλογα με την περίπτωση, διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα στις Υποβολές Χρηστών και αναλαμβάνετε την ευθύνη για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων όπως αρμόζει. Χωρίς κανένα εμπόδιο, μας εκχωρείτε ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα, μη ακυρώσιμο, διαρκές, υπό αδειοδότηση δικαιωμάτων αναπαραγωγής, δημόσια προβολή, δημόσιας εκτέλεσης, διανομής, προσαρμογών, δημοσίευσης, τροποποίησης, μετάφρασης και με άλλο τρόπο εκμετάλλευσης υποβολικών χρηστών για οποιονδήποτε σκοπό , συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε χρήσης θεωρείται από τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Επίσης, παραμερίζετε για πάντα και προκαλείτε την παραίτησή σας εναντίον μας και οποιονδήποτε από τους χρήστες μας οποιεσδήποτε κατηγορίες και ισχυρισμούς περί ηθικών δικαιωμάτων ή απόδοσης σχετικά με υποβολές χρηστών.

Βεβαιωθείτε ότι έχουμε την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε, να αφαιρέσουμε ή να αποκλείσουμε την πρόσβαση σε υποβολή Χρήστη όπως κρίνουμε σκόπιμο ή χωρίς κανένα λόγο, και μπορούμε να κάνουμε με ή χωρίς συμβουλές προς εσάς.

Ρητά, χωρίς να περιγράψετε τις άλλες διατάξεις για την αποζημίωση του παρόντος, συμφωνείτε να αποζημιώσετε σε περίπτωση, απαίτησή μας, μήνυση ή νομική διαδικασία εναντίον μας από τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι οι Υποβολές Χρήστη ή η χρήση του Ιστορικού κατά παράβαση των παρόντων Όρων παραβιάζουν ή καταχρώνται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία και που μας προστατεύει για τις ζημιές σε μας και τα έξοδα που προκύπτουν από εμάς σε σχέση με τέτοια υπόθεση, απαίτηση, αγωγή ή διαδικασία.

5. Περιεχόμενο στον Ιστότοπο

Δεν δηλώνουμε καμία εξουσία ή έλεγχο σε πληροφορίες Τρίτων. Τα τρίτα μέρη διατηρούν όλα τα δικαιώματα στο Περιεχόμενο Τρίτων και έχουν την ευθύνη να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους όπως αρμόζει.

Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, θα εμφανιστεί Περιεχόμενο από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που διατίθενται από άλλους χρήστες, μέρη, υπηρεσίες και μέσω αυτοματισμού ή άλλων τεχνικών (συλλογικά, «Περιεχόμενο τρίτων») που δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στις δραστηριότητές σας και δεν είναι υπεύθυνοι για περιεχόμενο τρίτων. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε ανακριβές, άσεμνο, προσβλητικό ή άλλως απαράδεκτο περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή σας και, χωρίς να περιορίζετε τις άλλες διατάξεις περί περιορισμού ευθύνης του παρόντος, παραδέχεστε ότι παραδέχεστε και με αυτό παραιτείτε από κάθε νομικό ή δίκαια δικαιώματα ή ένδικα μέσα εναντίον μας σχετικά με αυτό.

Αναγνωρίζετε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την παρακολούθηση της Ιστοσελίδας για ακατάλληλο Περιεχόμενο ή συμπεριφορά. Όποτε επιλέγουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τηρούμε αυτό το Περιεχόμενο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτό το Περιεχόμενο και δεν είναι καθήκον μας να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων των Υποβολών Χρήστη και του Περιεχομένου Τρίτων). Δεν φέρουμε ευθύνη για τις ενέργειες άλλων που ανεβάζουν τέτοιες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των Υποβολών Χρήστη και του Περιεχομένου Τρίτων).

Παραδέχεστε ότι έχουμε την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αρνηθούμε τη δημοσίευση, την κατάργηση ή τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο για οποιονδήποτε λόγο ή για κανένα λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση.

Με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων σχετικά με περιορισμούς ευθύνης και αποποιήσεις εγγυήσεων, όλο το Υλικό (συμπεριλαμβανομένων των Υποβολών Χρηστών και Υλικού Τρίτων) στον Ιστότοπο είναι διαθέσιμο σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» μόνο για γνώση και προσωπική σας χρήση και επιβεβαιώνετε ότι δεν χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, διανομή, προβολή, μετάδοση, πώληση, άδεια χρήσης ή με άλλο τρόπο χρήση του Περιεχομένου για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των δικαιοπαρόχων ή των αντίστοιχων κατόχων του Περιεχομένου.

6. Συμπεριφορά χρήστη

Μας επιτρέπετε ρητά να παρακολουθούμε, να τεκμηριώνουμε και να διατηρούμε το ιστορικό των ενεργειών σας στον Ιστότοπο.

Συμφωνείτε και εγγυάστε ότι όλο το Περιεχόμενο που μας παρείχατε είναι σωστό και ενημερωμένο και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων με την εξουσία (i) να συμφωνήσετε με αυτούς τους Όρους (ii) να μας παρέχετε τις Υποβολές χρηστών και (iii) έχετε την εξουσία να ενεργεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς:

 • Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμο σκοπό. Δεν θα το χρησιμοποιήσετε με κανέναν τρόπο που παραβιάζει αυτούς τους Όρους.
 • Αναγνωρίζετε ότι όλες οι Υποβολές χρηστών είναι νομικά δικές σας και ότι έχετε την κυριότητα και την εξουσία να τις διαθέσετε σε εμάς και να τις χρησιμοποιήσετε στον Ιστότοπο ή μέσω αυτής.
 • Συμφωνείτε να μην εμπλακείτε σε δραστηριότητα αντίστροφης μηχανικής σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου.
 • Αναγνωρίζετε ότι είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις και παραλείψεις που συμβαίνουν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.
 • Αναγνωρίζετε ότι δεν πλαστογραφείτε κεφαλίδες ή δεν χειρίζεστε με άλλον τρόπο τα αναγνωριστικά για να αποκρύψετε την πηγή οποιουδήποτε περιεχομένου που μεταδίδετε.
 • Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους.
 • Συμφωνείτε να μην εκθέσετε τον Ιστότοπο σε ποινική ή αστική ευθύνη κατά τη χρήση του ιστότοπου.
 • Συμφωνείτε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει, κατά την κρίση μας, ένα αρκετά παράλογο φορτίο στην τεχνολογική μας βάση ή με άλλο τρόπο, να επιβάλλει ακραίες απαιτήσεις στους πόρους της.
 • Αποδέχεστε να μην συνδέσετε, να δημοσιεύσετε ή να ανεβάσετε με άλλο τρόπο στον ιστότοπο οποιοδήποτε υλικό το εκθέτει σε ιούς ή λογισμικό για την καταστροφή, διακοπή, επιβράδυνση ή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του ιστότοπου.
 • Συμφωνείτε ότι παραβιάζει αυτούς τους όρους για την αδειοδότηση, την υποαδειοδότηση, την πώληση, τη μεταπώληση, την εκχώρηση, τη μεταφορά, τη διανομή ή με άλλο τρόπο για την εμπορική εκμετάλλευση του Ιστότοπου μέσω του Περιεχομένου που ανεβάζετε.
 • Συναινείτε να απέχετε από τη χρήση οποιωνδήποτε αυτοματοποιημένων μέσων όπως ανιχνευτές, εργαλεία εξόρυξης δεδομένων ή ρομπότ για λήψη, παρακολούθηση ή χρήση δεδομένων ή Περιεχομένου από τον Ιστότοπο.
 • Συμφωνείτε να μην παρακάμψετε, να απενεργοποιήσετε ή να εμποδίσετε με άλλο τρόπο λειτουργίες του ιστότοπου που σχετίζονται με την ασφάλεια ή να αποτρέψετε ή να περιορίσετε τη χρήση ή την αντιγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας που επιβάλλει περιορισμούς στην ομαλή
 • λειτουργία του ιστότοπου ή των πληροφοριών σε αυτόν.
 • Συμφωνείτε να μην παραβιάσετε αυτούς τους όρους για να «πλαισιώσετε» ή να «καρεφτάρετε» τον Ιστότοπο και συμφωνείτε να μην το κάνετε. και
 • Αποδέχεστε να μην «καταδιώξετε» ή με άλλο τρόπο να επιτεθείτε σε κανέναν στον ή μέσω του Ιστότοπου.

Είμαστε ελεύθεροι να προβούμε σε νόμιμη κίνηση εναντίον οποιουδήποτε πελάτη για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων, συμπεριλαμβανομένης της κοινής, ποινικής και ασφαλιστικής αλλαγής και να αποτρέψουμε την αξιοποίηση του Ιστότοπου από τον ένοχο. Η μη εγκεκριμένη χρήση του ιστότοπου και των πλαισίων του υπολογιστή μας βλάπτει αυτούς τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων των υλικών καθολικών, εξωτερικών και οικιακών ποινικών και κοινών νόμων και οδηγιών.

Εκτός από την παραχώρηση τερματισμού χρήσης, η παραβίαση αυτών των όρων και των διατάξεων αυτής της Ενότητας 6 υπόκειται σε εκκαθαρισμένες ζημιές δέκα χιλιάδων δολαρίων ($10.000) ανά παράβαση. Εάν η παράβασή σας καταλήξει σε νομικές ενέργειες (είτε εναντίον σας είτε εναντίον μας από οποιοδήποτε μέρος), συμπεριλαμβανομένης της σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης σε οποιοδήποτε μέρος, θα υπόκεινται σε εκκαθαρισμένες ζημιές Εκατόν Πενήντα Χιλιάδων δολαρίων ($150.000) για κάθε παραβίαση. Διατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε οποιαδήποτε τέτοια αξίωση ή μέρος αυτής σε άλλο θιγόμενο μέρος σχετικά με την ενέργειά σας. Αυτές οι εκκαθαρισμένες ζημίες δεν αποτελούν ποινή, αλλά προσπάθεια των μερών να επιδιώξουν λογικά αποκατάσταση ανάλογη με μια τέτοια παραβίαση. Επομένως, συμφωνείτε ότι το ποσό των ζημιών είναι ένα ελάχιστο και ότι εάν οι πραγματικές ζημιές είναι περισσότερες, θα είστε υπεύθυνοι για το υψηλότερο ποσό. Εάν αρμόδιο δικαστήριο ακυρώσει αυτές τις αποζημιώσεις σε οποιονδήποτε βαθμό, τότε η ζημία θα εκτελεστεί στο μέτρο της ισχύος της.

7. Υπηρεσίες στον Ιστότοπο

Δεν αποθηκεύουμε ούτε διατηρούμε υποβολές χρηστών για περισσότερο από μια μεταβατική περίοδο για να δώσουμε στους χρήστες την ευκαιρία να κατεβάσουν το Περιεχόμενό τους.

Επιβεβαιώνετε ότι ο ιστότοπος είναι μια μηχανή και εργαλείο αναζήτησης γενικής χρήσης. Σαφώς, αλλά χωρίς περιορισμούς, επιτρέπει την αναζήτηση μουσικής σε πολλούς ιστότοπους. Επιπλέον, είναι ένα εργαλείο γενικής χρήσης για τη λήψη αρχείων ήχου από βίντεο και ήχου από άλλους πόρους του Διαδικτύου. Ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτούς τους όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναγνωρίζετε ότι δεν επιδοκιμάζουμε, δεν ενθαρρύνουμε, υποκινούμε ή επιτρέπουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Τέλη

Αναγνωρίζετε ότι δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε μέρος των εξόδων σας εάν τερματίσουμε τα δικαιώματά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο λόγω παραβίασης αυτών των Όρων ανά πάσα στιγμή.

Εσείς, επίσης, επιβεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε για τις υπηρεσίες μας εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, και ότι είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να αλλάξουμε τις χρεώσεις μας όπως κρίνουμε σκόπιμο.

Από κάθε άλλη άποψη, επιβεβαιώνετε ότι πρόσθετοι κανόνες θα διέπουν αυτές τις χρεώσεις, όρους, προϋποθέσεις ή συμφωνίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ή/και ζητούνται από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο πωλήσεων/εταιρία διεκπεραίωσης πληρωμών, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς.

9. Πολιτική Απορρήτου

Έχουμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Απορρήτου όπως κρίνουμε απαραίτητο, δημοσιεύοντας τέτοιες τροποποιήσεις στον Ιστότοπο.

Διατηρούμε ξεχωριστή Πολιτική Απορρήτου και η συγκατάθεσή σας με αυτούς τους Όρους σημαίνει συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου. Και επιβεβαιώνετε ότι δεν μπορεί να σας γίνει άλλη ειδοποίηση για τυχόν αλλαγές.

Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μετά από τέτοιες τροποποιήσεις αποτελεί επιβεβαίωση της αποδοχής τέτοιων τροποποιήσεων, ανεξάρτητα από το αν τις διαβάσετε.

10. Αξιώσεις πνευματικών δικαιωμάτων

Έχουμε την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο πιστεύουμε ότι παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων και διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους.

Εκτιμούμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των Χρηστών μας και άλλων. Δεν μπορείτε να παραβιάσετε τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΩΝ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΧΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΗΠΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

Παρόλο που ο ιστότοπός μας δεν υπόκειται στους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, αναλαμβάνουμε εθελοντική συμμόρφωση σύμφωνα με τον Τίτλο 17, Ενότητα 512(γ)(2) του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών του Νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή.

Εάν έχετε αποδείξει ότι το υλικό σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα παραβιάζεται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, στον Ιστότοπο, προωθήστε την αξίωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στον αντιπρόσωπό μας που έχει οριστεί να λάβει την ειδοποίησή σας. Στείλτε το email των ειδοποιήσεών σας στη διεύθυνση [email protected]:

Όλες οι άσχετες και αναποτελεσματικές ειδοποιήσεις δεν θα λάβουν καμία ενέργεια ή απάντηση. Η σχετική ειδοποίηση παράβασης πρέπει να έχει γραπτή επικοινωνία στον αντιπρόσωπό μας μέσω της διεύθυνσης και να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση και, αν είναι δυνατόν, η διεύθυνση email σας.
 • Αναγνώριση του υλικού που φέρεται ότι παραβιάζεται, αναφέρεται ή συνδέεται με το περιεχόμενο που ισχυρίζεται ότι παραβιάζει. Δώστε URL ή οποιαδήποτε ουσιαστική πληροφορία που θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε το περιεχόμενο στο Διαδίκτυο ή στον ιστότοπο.
 • Ταυτοποίηση του υποτιθέμενου παραβιασμένου έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Περιγράψτε το έργο και συμπεριλάβετε την τοποθεσία ή ένα αντίγραφο μιας εξουσιοδοτημένης έκδοσης του έργου.
 • Δήλωση ότι η χρήση του επηρεαζόμενου υλικού είναι μη εξουσιοδοτημένη από εσάς, τον αντιπρόσωπό σας ή το νόμο.
 • Οποιαδήποτε ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου· και
 • Δήλωση επί ποινή ψευδορκίας για να δείξετε ότι είστε ο κάτοχος ή είστε εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπήσετε τον κάτοχο του υλικού που παραβιάζεται.

Εάν το αποτέλεσμα αναζήτησης στον ιστότοπό σας αφαιρεθεί μετά από ειδοποίηση φερόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να μας παράσχετε γραπτή επικοινωνία (αντικοινοποίηση) στον αντιπρόσωπό μας και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Το όνομά σας, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια δήλωση ότι συμφωνείτε με τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων στη διεύθυνση που καταχωρίσατε.
 • Ένα σχόλιο εντός της ποινής της ψευδορκίας ότι το υλικό αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε ως αποτέλεσμα εσφαλμένης αναγνώρισης ή λάθους.
 • Μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή που ανήκει στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο·
 • Δήλωση ότι αποδέχεστε την επίδοση της διαδικασίας από τον υποτιθέμενο κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
 • Αναγνώριση του περιεχομένου που καταργήθηκε ή απενεργοποιήθηκε και της τοποθεσίας που εμφανίστηκε το άρθρο πριν απενεργοποιηθεί ή καταργηθεί.

11. Περιορισμός Υποχρεώσεων

Αυτή η ενότητα περιορίζει την ευθύνη μας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Δεν ευθυνόμαστε για ειδικές, άμεσες, επακόλουθες, έμμεσες ή υποδειγματικές ζημιές που προκύπτουν από οποιοδήποτε μέρος των δραστηριοτήτων σας στον Ιστότοπο χωρίς έλεγχο. Τέτοιες ζημιές που προκύπτουν από:

 • Η εξάρτησή σας από οποιοδήποτε υλικό στον Ιστότοπο.
 • Η αδυναμία σας, η χρήση ή η κακή χρήση της Ιστοσελίδας.
 • Ο τερματισμός της υπηρεσίας από εμάς. ή
 • Η αναστολή, διακοπή, τροποποίηση, τροποποίηση ή πλήρης διακοπή της Ιστοσελίδας.

Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν επίσης για ζημιές που προκλήθηκαν λόγω άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών που διαφημίζονται ή λαμβάνονται σε σχέση με τον Ιστότοπο.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν κάποιο περιορισμό της ευθύνης. Επομένως, σε μια τέτοια δικαιοδοσία, ορισμένοι από τους προηγούμενους περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει πληροφορίες ή συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που είναι ανεξάρτητοι από εμάς. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές απορρήτου και δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την αυθεντικότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε ιστότοπους τρίτων. Δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο ιστότοπων τρίτων. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση ιστοτόπων τρίτων.

Δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος θα:

 • Να είναι έγκαιρα, χωρίς σφάλματα, χωρίς διακοπές ή ασφαλή
 • Ικανοποιήστε τις προσδοκίες ή τις απαιτήσεις σας
 • Να είστε αξιόπιστοι και ακριβείς
 • Διορθώστε τυχόν σφάλματα στο περιεχόμενο.

Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το σύστημα του υπολογιστή σας, καθώς οποιοδήποτε υλικό λαμβάνεται από τον Ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια.

Τα δικαιώματά σας και η αποκατάστασή σας, σε περίπτωση δυσαρέσκειας σας με την Ιστοσελίδα ή οποιωνδήποτε άλλων παραπόνων, θα επιλυθούν με τον τερματισμό της χρήσης της Ιστοσελίδας. Χωρίς περιορισμό, σε καμία περίπτωση η μέγιστη ευθύνη μας που προκύπτει από τη χρήση των ιστοσελίδων από εσάς δεν θα υπερβαίνει τα $100.

12. Νομικές διαφορές

Συμφωνείτε ότι, ως μέρος της εξέτασης αυτών των όρων, αυτή τη στιγμή παραχωρείτε κάθε δικαίωμα να μας υποβάλετε σε δίκη από ενόρκους για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ μας που προκύπτει από αυτούς τους όρους. Η διάταξη αυτή παραμένει εκτελεστή ακόμη και στην περίπτωση που παραιτούνται οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Συμφωνείτε ότι μπορεί να εγείρει αξιώσεις μόνο υπό την ιδιότητά σας και όχι ως μέλος της τάξης ή ως ενάγων.

Για οποιαδήποτε αξίωση ασκήσετε εναντίον μας, συμφωνείτε να υποβάλετε και να συναινέσετε στην αποκλειστική και προσωπική δικαιοδοσία και στον αποκλειστικό χώρο διεξαγωγής του δικαστηρίου. Για οποιαδήποτε αξίωση καταθέτουμε εναντίον σας.

Συμφωνείτε να υποβάλετε και να συναινέσετε στην αποκλειστική και προσωπική δικαιοδοσία και στον συγκεκριμένο χώρο διεξαγωγής του δικαστηρίου.

13. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε απροσμέτρητους από όλες τις ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων τρίτων και των εξόδων που περιλαμβάνουν αμοιβές δικηγόρου, που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου ή την παραβίαση αυτών των Όρων.

Σε κάθε περίπτωση που έχετε διαφωνία με έναν ή περισσότερους χρήστες ή τρίτους, αυτή τη στιγμή απαλλάσσετε εμάς, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τα στελέχη και τους διαδόχους μας από οποιεσδήποτε αξιώσεις, ζημίες και ζημίες κάθε είδους, που αποκαλύπτονται και άγνωστη, γνωστή και άγνωστη, ύποπτη και ανύποπτη, που προκύπτουν από διαφορές ή τον Ιστότοπο.

14. Γενικοί Όροι

Αυτοί οι Όροι δεν είναι μεταβιβάσιμοι, εκχωρούμενοι ή υπο-αδειοδοτούμενοι από εσάς παρά μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή μας, αλλά μπορούμε να τους μεταφέρουμε ή να τους εκχωρήσουμε χωρίς περιορισμούς.

Όπως χρησιμοποιείται σε αυτούς τους Όρους, ο όρος «συμπεριλαμβανομένου» είναι ενδεικτικός και χωρίς περιορισμό.

Αυτοί οι Όροι, όπως ενδέχεται να τροποποιηθούν, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς και υπερισχύει όλων των προηγούμενων συμφωνιών μεταξύ μας.

Εάν αυτή η συμφωνία μεταφραστεί και εκτελεστεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά και υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της μετάφρασης και της αγγλικής έκδοσης, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει των διαφορετικών εκδόσεων.

Η αδυναμία μας να ενεργήσουμε σε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων σε σχέση με την 6.1 δεν θα ερμηνευθεί ως αποποίηση οποιασδήποτε διάταξης ή δικαιώματος.

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους κριθεί άκυρος ή μη εκτελεστός σύμφωνα με το νόμο, οι άκυροι και μη εκτελεστοί όροι θα αντικατασταθούν και θα αντικατασταθούν από έναν έγκυρο, εκτελεστό όρο, ο οποίος ταιριάζει απόλυτα με τον σκοπό της αρχικής πρόθεσης.

Κανένας από αυτούς τους όρους δεν προορίζεται να εκχωρήσει δικαιώματα ή ένδικα μέσα σε οποιονδήποτε τρίτο.

Συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς μέσω κανονικού ταχυδρομείου, email ή αναρτήσεων στον Ιστότοπο.

Οι τίτλοι των ενοτήτων σε αυτούς τους Όρους δεν έχουν νομική ή συμβατική ισχύ.

15. Τροποποίηση των παρόντων Όρων

Η τροποποίηση αυτών των όρων μπορεί να πραγματοποιηθεί από εμάς ανά πάσα στιγμή με την ανάρτηση τροποποιημένων Όρων στον Ιστότοπο.

Συμφωνείτε ότι η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας μετά από μια τέτοια τροποποίηση θα συνιστά αποδοχή τέτοιων αλλαγών, ανεξάρτητα από το εάν τις διαβάσετε ή όχι.