Mga Tuntunin ng Serbisyo - AnyDownloader

Mga Tuntunin ng Serbisyo

Mangyaring maglaan ng iyong oras upang suriin ang mga tuntunin at kundisyon ng aming serbisyo bago gamitin ang Website na ito. Ang mga tuntunin ng paggamit nang walang limitasyon ay nalalapat sa mga website na ito:

anydownloader.com

Ang mga tuntuning ito ay naglalaman dito na namamahala sa iyong paggamit ng website at nagpapakita ng impormasyon sa mga serbisyong ibinigay sa mga website ng kumpanya, at walang limitasyon sa Website dito at lahat ng mga tuntunin kabilang ang (“kami” o “kami”) o (“Website”).

Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay kontraktwal na kasunduan sa pagitan mo at sa amin at ito ay may bisa sa paggamit ng online na mapagkukunang ito. Sa pamamagitan ng iyong desisyon na gamitin ang pasilidad na ito sa pamamagitan ng pagbisita, pag-access, pag-surf, at/o pagsali (sama-samang “paggamit”) sa Website, malinaw na sumasang-ayon ka at tinatanggap na sumunod sa mga probisyon ng mga tuntuning ito. Sumasang-ayon ka na ang mga terminong “ikaw” o “iyo” na ginamit sa dokumentong ito ay tumutukoy sa iyo at sa anumang entity na kinakatawan mo, kasama ang iyong mga kinatawan, itinalaga at mga kaakibat, mga kahalili at ng anumang mga device na ginagamit sa bagay na iyon. Kung sakaling hindi ka sumasang-ayon sa anumang probisyon ng mga tuntunin ng paggamit na ito, mangyaring iwanan ang Website ngayon at itigil ang paggamit nito, mula ngayon.

1. Pagiging karapat-dapat

Ang website na ito ay bukas para sa paggamit ng mga gumagamit sa loob ng edad na labingwalong (18) pataas. Ang tanging pagbubukod sa kinakailangan sa edad ay kung saan ang edad ng karamihan ng user ay higit sa labingwalong (18) taon at ikaw ay inaasahan na hindi bababa sa edad ng karamihan sa iyong hurisdiksyon. Kung saan ito ay ipinagbabawal ng batas ang paggamit ng Website na ito ay hindi pinapayagan.

Ang Seksyon 2 ng dokumentong ito ay nagtatakda ng mga tuntunin ng paggamit upang gabayan ang Grant of Use ng Website na ito. Samakatuwid, pinagtitibay at sinasang-ayunan mo ang kasapatan ng pagsasaalang-alang na ibinigay dito.

2. Pagbibigay ng Paggamit

Ang pagbibigay ng paggamit ay nagbibigay sa iyo ng hindi eksklusibong karapatang gamitin ang Website. Kasama sa paghihigpit sa pag-access ang isang hindi pampublikong pagpapakita at paggamit ng Website pati na rin ang nilalaman nito at dito napapailalim sa limitadong paggamit ng Website sa iyong computer o iba pang mga surfing device gaya ng ibinigay ng mga tuntuning ito. Ang Grant of Use ay nagbibigay sa iyo ng access na gamitin ang Website para sa mga personal at hindi pangkomersyal na pangangailangan lamang.

Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga tuntuning ito, sumasang-ayon ka na maaari naming wakasan ang iyong pagbibigay ng pahintulot sa paggamit nang walang paunang abiso. Pagkatapos ng pagwawakas, tinatanggap mo na wala kaming obligasyon na i-deactivate o tanggalin ang iyong account, i-block ang iyong email at/o mga IP address o pigilan kang gamitin ang Website, at/o tanggalin at/o tanggalin ang alinman sa iyong Mga Pagsusumite ng User na inilarawan bilang sumunod. Hindi mo gagamitin o susubukang gamitin ang Website sa pagtatapos ng iyong karapatang gamitin. Alinsunod sa kasunduang ito, ang pagbibigay ng iyong karapatang gamitin ang Website ay sasakupin sa pagwawakas, habang ang lahat ng iba pang bahagi ng Mga Tuntuning ito ay mananatiling wasto. Malinaw mong inaamin ang aming hindi pananagutan sa iyo o sa anumang ikatlong partido sa pagtatapos ng iyong pagbibigay ng paggamit sa Website na ito.

3. Intelektwal na ari-arian

Ang Nilalaman sa Website na ito, kabilang ang teksto, mga larawan, mga graphical na larawan, mga video, musika at software, at hindi kasama ang mga script, trademark, logo, at mga marka ng serbisyo na nilalaman (sama-samang “Mga Pinagmamay-ariang Materyal”), ngunit hindi kasama ang Mga Pagsusumite ng User at Impormasyon ng Third Party ay ang aming ari-arian sa pamamagitan ng pagmamay-ari at/o lisensya. Ang lahat ng Mga Materyal ng Ari-arian sa Website na ito ay napapailalim sa copyright, trademark, at/o iba pang nauugnay na mga batas sa karapatan sa loob ng mga naaangkop na hurisdiksyon sa loob ng lokal, dayuhan, at internasyonal na mga batas. Samakatuwid, sa loob ng konteksto ng Mga Materyal ng Ari-arian, inilalaan namin ang lahat ng karapatan!

Ang tanging pagbubukod ay, bilang kung hindi man ay tahasang pinahihintulutan, kinikilala mo na ipinagbabawal na kopyahin, baguhin, ipadala, i-publish, ipamahagi, at huwag kailanman lumahok sa paglilipat o pagbebenta ng, gumawa ng kopya ng, o kopyahin ang Nilalaman sa anumang paraan sa buo man o bahagi.

4. Mga Pagsusumite ng User

Sumasang-ayon ka na ang Mga Pagsusumite ng User ay hindi palaging maaaring bawiin, at sumasang-ayon ka na ang anumang personal na impormasyong ibinunyag mo sa Pagsusumite ng User ay maaaring makatulong upang makilala ka, at binabayaran mo kami ng danyos mula sa anumang paglabag sa pagiging kumpidensyal na nagmumula sa iyong Pagsusumite ng User. Malinaw mong kinikilala ang iyong pananagutan para sa anuman at/o lahat ng materyal na na-upload mo sa Website na ito, kabilang ang mga sound file na iyong nilikha, binago, ipinadala o dina-download sa pamamagitan ng Website (sama-sama, “Mga Pagsusumite ng User”). Gayundin, inaako mo ang responsibilidad para sa pagsusumite, paghahatid, at paglikha o pagbabago ng iyong Nilalaman sa Website.

Inaako mo ang buong pananagutan para sa alinman o lahat ng iyong mga kahihinatnan ng Mga Pagsusumite ng User na nagmumula sa pag-upload, pagsusumite, pagbabago, pagpapadala, paggawa, o kung hindi man, habang ginawa mong available sa pamamagitan ng Mga Pagsusumite ng User. Pinagtitibay, kinakatawan, at ginagarantiyahan mo, bilang paggalang sa lahat ng iyong Pagsusumite ng User, na:

 • Sumasang-ayon ka na huwag mag-post o payagan ang iyong access na magamit upang mag-post ng anumang nilalaman na tahasang sekswal sa kalikasan;
 • Ikaw ang awtorisadong may-ari na may mga lisensya, pahintulot, karapatan o pahintulot na legal na gamitin at bigyan kami ng awtoridad na gamitin ang lahat ng impormasyon tulad ng nilalaman ng iyong Mga Pagsusumite ng User kabilang ang mga trademark, copyright, trade secret o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari ayon sa mga paggamit na itinakda sa mga tuntunin ng paggamit para sa Website na ito;
 • Sumasang-ayon ka na payagan kaming gamitin ang impormasyon sa bawat makikilalang tao tulad ng iyong na-upload sa pamamagitan ng iyong Pagsusumite ng User sa Website ayon sa itinakda na layunin ng Website na hayagang nakasaad sa Mga Tuntunin at website na ito.

Kinikilala at sumasang-ayon ka pa na huwag mag-upload, magsumite, gumawa, magpadala, magbago, o masangkot sa mga materyal na:

 • Ay bulgar, malaswa, labag sa batas, mapanirang-puri, labag sa batas, mapanlinlang, libelous, nakakapinsala, nanliligalig, mapang-abuso, nagbabanta, mapoot, invasive sa privacy o mga karapatan sa publisidad, nakakasakit sa lahi o etnikong paraan, nagpapasiklab, o kung hindi man ay hindi angkop ayon sa ating sariling pagpapasya upang magpasya;
 • Nasa ilalim ng proteksyon ng copyright, na sinigurado ng lihim ng industriya o batas ng trademark, o sa anumang kaso na napapailalim sa mga karapatan sa paghihigpit ng tagalabas, kabilang ang mga karapatan sa proteksyon at pagkakalantad, maliban kung ikaw ang may-ari ng naturang mga karapatan o may malinaw na pahintulot mula sa lehitimong may-ari na ipakita ang materyal at na iyong tinatanggap ang bawat karapatan sa amin na ipinagkaloob sa iyo;
 • Hindi angkop para sa paggamit sa aming Website dahil naglalaman ito ng mga ilegal na aktibidad, na may kakayahang magdulot ng pisikal na pinsala o pinsala sa iba at hinihikayat nito ang kalupitan laban sa mga hayop;
 • Bubuo, tutulong o magbibigay ng mga tagubilin para sa pagsalakay laban sa kriminal, isang paglabag sa mga karapatan ng sinumang partido, o kung hindi man ay lilikha ng pananagutan o lumalabag sa anumang lokal, estado, pambansa o internasyonal na batas;
 • Ito ay isang maling representasyon ng mga katotohanan at nagpapanggap bilang iba at naglalaman ng maling pagkakakilanlan ng mga tao at maaaring makaapekto sa ating layunin at integridad; o
 • Hindi ito hinihingi o hindi pinahihintulutan para sa advertising, promosyon, “spam” o anumang iba pang uri ng pangangalap.

Ginagarantiyahan mo ang pagmamay-ari ng lahat ng karapatan, kapangyarihan, at awtoridad na kinakailangan para ibigay ang mga karapatang ibinibigay dito sa Mga Pagsusumite ng User. Malinaw, ipinapahiwatig mo at tinitiyak na taglay mo ang pamagat sa Mga Pagsusumite ng User na pinahintulutan kang i-access, i-upload, baguhin, ipadala, likhain o gawing available ang Mga Pagsusumite ng User sa Website, at na ang pag-upload ng Mga Pagsusumite ng User ay hindi lalabag sa anumang mga karapatan ng ibang partido o ang iyong mga obligasyong kontraktwal sa ibang mga partido.

Kami ay nagdedeklara ng walang titulo o awtoridad sa Mga Pagsusumite ng User o Nilalaman ng Third Party. Ang isang third-party na tagapaglisensya o ikaw, kung naaangkop, ay inilalaan ang lahat ng copyright sa Mga Pagsusumite ng User, at ikaw ay may pananagutan para sa proteksyon ng mga karapatang iyon bilang nararapat. Nang walang hadlang, binibigyan mo kami ng isang hindi eksklusibo, pandaigdigan, walang royalty, hindi nakansela, walang hanggan, sub-licensable na karapatang magparami, magpakita sa publiko, magsagawa sa publiko, mamahagi, mag-adapt, mag-publish, magbago, magsalin at kung hindi man ay pagsasamantalahan ang Mga Pagsusumite ng User para sa anumang layunin, kasama nang walang limitasyon ang anumang paggamit na isinasaalang-alang ng Website sa ilalim ng Mga Tuntuning ito. Isinasantabi mo rin, magpakailanman, at ipapawalang-bisa laban sa amin at sa sinuman sa aming mga user ang anumang mga akusasyon at pagtatalo ng mga karapatang moral o pagpapatungkol tungkol sa Mga Pagsusumite ng User.

Kinukumpirma mo na mayroon kaming sariling paghuhusga na tumanggi na mag-publish, mag-alis, o mag-block ng access sa anumang Pagsusumite ng User bilang sa tingin namin ay naaangkop, o nang walang anumang dahilan, at maaari naming gawin ito nang may payo o walang payo sa iyo.

Ikaw ay tahasan, nang hindi nililimitahan ang iba pang mga probisyon sa pagbabayad-danyos dito, sumasang-ayon na bayaran kami ng danyos sa anumang paghahabol, demand, demanda o legal na pamamaraan laban sa amin sa pamamagitan ng anumang third-party na nagke-claim na ang iyong Mga Pagsusumite ng User o paggamit ng Website bilang paglabag sa Mga Tuntuning ito ay lumalabag o nang-aabuso ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng anumang third-party o lumalabag sa naaangkop na batas at protektahan mo kami para sa lahat ng pinsala laban sa amin at mga makatwirang gastos ng abogado at iba pang mga gastos na natamo namin kaugnay ng anumang naturang paghahabol, kahilingan, paglilitis o paglilitis.

5. Nilalaman sa Website

Kami ay nagpahayag na walang awtoridad o kontrol sa impormasyon ng Third Party. Inilalaan ng mga ikatlong partido ang lahat ng karapatan sa Nilalaman ng Third Party, at mayroon silang responsibilidad na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan ayon sa nararapat.

Sumasang-ayon ka na sa pamamagitan ng paggamit sa Website, ipapakita sa iyo ang Nilalaman mula sa iba’t ibang mapagkukunan kabilang ang impormasyong ginawang available ng ibang mga user, partido, serbisyo at sa pamamagitan ng automation o iba pang mga diskarte (sama-sama, “Nilalaman ng Third Party”) na wala kaming kontrol sa iyong mga aktibidad at hindi mananagot para sa anumang Nilalaman ng Third-Party. Gayundin, kinikilala mo na maaari kang malantad sa hindi tumpak, malaswa, nakakasakit o kung hindi man ay hindi katanggap-tanggap na Nilalaman na maaaring makapinsala sa iyong computer at, nang hindi nililimitahan ang iba pang limitasyon ng mga probisyon ng pananagutan dito, inamin mong sumuko, at kasama nito ay isinusuko, ang anumang legal o mga pantay na karapatan o remedyo laban sa amin hinggil doon.

Kinikilala mo na hindi kami mananagot kahit ano pa man sa panonood sa Website para sa hindi angkop na Nilalaman o pag-uugali. Sa tuwing pipiliin namin, sa aming sariling paghuhusga, na obserbahan ang naturang Content, wala kaming pananagutan para sa naturang Content, at hindi namin tungkulin na baguhin o tanggalin ang anumang naturang impormasyon (kabilang ang Mga Pagsusumite ng User at Third Party na Content). Hindi kami mananagot para sa pagkilos ng iba na nag-upload ng anumang naturang impormasyon (kabilang ang Mga Pagsusumite ng User at Nilalaman ng Third Party).

Inaamin mo na mayroon kaming sariling paghuhusga na tanggihan na mag-publish, mag-alis, o mag-block ng access sa anumang Nilalaman para sa anumang dahilan, o walang dahilan, mayroon man o walang babala.

Nang walang pagkiling sa mga probisyon sa ibaba sa mga limitasyon ng pananagutan at mga disclaimer ng mga warranty, lahat ng Mga Materyal (kabilang ang Mga Pagsusumite ng User at Mga Materyal ng Third Party) sa Website ay magagamit sa iyo “AS-IS” para sa iyong kaalaman at personal na paggamit lamang at kinukumpirma mong hindi gamitin, kopyahin, kopyahin, ipadala, ipamahagi, ipakita, i-broadcast, ibenta, lisensya o kung hindi man ay gamitin para sa anumang iba pang layunin anuman ang Nilalaman nang walang nakasulat na pahintulot ng mga tagapaglisensya o ng kani-kanilang mga may-ari ng Nilalaman.

6. Pag-uugali ng Gumagamit

Malinaw mong pinapayagan kaming subaybayan, idokumento, at panatilihin ang kasaysayan ng iyong mga aksyon sa Website.

Sumasang-ayon ka at ginagarantiyahan mo na ang lahat ng Nilalaman na ibinigay mo sa amin ay tama at napapanahon at ikaw ang may-ari ng copyright na may kapangyarihang (i) sumang-ayon sa Mga Tuntuning ito (ii) magbigay sa amin ng Mga Pagsusumite ng User, at (iii) mayroon kang ang awtoridad na kumilos sa ilalim ng Mga Tuntuning ito.

Bilang isang kinakailangan sa iyong paggamit ng Website:

 • Sumasang-ayon ka na gamitin ang Website para lamang sa isang legal na layunin. Hindi mo ito gagamitin sa anumang paraan na lumalabag sa Mga Tuntuning ito;
 • Kinikilala mo na ang lahat ng iyong Mga Pagsusumite ng User ay legal na sa iyo at mayroon kang pagmamay-ari at awtoridad na gawing available ang mga ito sa amin at gamitin ang mga ito sa o sa pamamagitan ng Website;
 • Sumasang-ayon kang hindi makisali sa aktibidad ng reverse engineering sa anumang bahagi ng Website;
 • Kinikilala mo ang pagiging ganap na responsable para sa lahat ng mga aksyon at pagkukulang na nangyari sa iyong paggamit ng Website;
 • Kinikilala mong hindi mo pineke ang mga header o kung hindi man ay manipulahin ang mga identifier upang itago ang pinagmulan ng anumang nilalaman na iyong ipinadala;
 • Sumasang-ayon kang sumunod sa lahat ng naaangkop na lokal, estado, pambansa at internasyonal na batas;
 • Sumasang-ayon ka na huwag ilantad ang Website sa kriminal o sibil na pananagutan sa iyong paggamit ng site;
 • Sumasang-ayon ka na huwag gumawa ng anumang aksyon na nagpapataw o maaaring magpataw, sa aming nag-iisang paghatol, ng isang hindi makatwiran na pagkarga sa aming base ng teknolohiya o kung hindi man, gumawa ng matinding pangangailangan sa mga mapagkukunan nito;
 • Tinatanggap mong hindi mag-link sa, mag-post, o kung hindi man ay mag-upload sa site ng anumang materyal na naglalantad nito sa mga virus o software upang sirain, matakpan, pabagalin o panoorin ang mga aktibidad ng Website;
 • Sumasang-ayon ka na nilalabag nito ang mga tuntuning ito upang maglisensya, mag-sublisensya, magbenta, magbenta muli, magtalaga, maglipat, ipamahagi o kung hindi man upang komersyal na pagsamantalahan ang Website sa pamamagitan ng Nilalaman na iyong ina-upload;
 • Pumayag kang umiwas sa paggamit ng anumang mga automated na paraan gaya ng mga crawler, mga tool sa pagmimina ng data o mga robot upang mag-download, magmonitor o gumamit ng data o Content mula sa Website;
 • Sumasang-ayon ka na huwag iwasan, huwag paganahin, o kung hindi man ay hadlangan ang mga tampok na nauugnay sa seguridad ng Website o pigilan o limitahan ang paggamit o pagkopya ng anumang impormasyon na nagpapataw ng mga limitasyon sa maayos na pagpapatakbo ng Website o ang impormasyon dito;
 • Sumasang-ayon kang hindi labagin ang mga tuntuning ito upang “i-frame” o “i-mirror” ang Website, at sumasang-ayon kang huwag gawin ito; at
 • Tinatanggap mo na huwag “i-stalk” o kung hindi man ay atakihin ang sinuman sa o sa pamamagitan ng Website.

Malaya kaming gumawa ng lehitimong hakbang laban sa sinumang kliyente para sa anumang paglabag sa mga tuntuning ito, kabilang ang pangkaraniwan, kriminal, at injunctive na pagbabago at upang maiwasan ang nagkasala na partido sa paggamit mula sa pag-claim sa Website. Ang hindi naaprubahang paggamit ng Website at ng aming PC frameworks ay sumisira sa Mga Tuntuning ito, kabilang ang materyal na unibersal, labas, at sambahayan na mga kriminal at karaniwang batas at alituntunin.

Karagdagan pa sa pagbibigay ng pagwawakas ng paggamit, ang iyong paglabag sa mga tuntuning ito, at ang mga probisyon ng Seksyon 6 na ito, ay sasailalim sa mga liquidated na pinsala ng sampung libong dolyar ($10,000) bawat paglabag. Kung ang iyong paglabag ay magreresulta sa legal na aksyon (sa iyo man o sa amin ng alinmang partido), kabilang ang pisikal o sikolohikal na pinsala sa alinmang partido, ikaw ay sasailalim sa mga liquidated na pinsala ng Isang Daan at Limampung Libo na Dolyar ($150,000) sa bawat paglabag. Inilalaan namin ang karapatang magtalaga ng anumang naturang claim o bahagi nito sa ibang naagrabyado na partido tungkol sa iyong aksyon. Ang mga na-liquidate na pinsalang ito ay hindi parusa, ngunit isang pagtatangka ng Mga Partido na lohikal na humingi ng kabayaran na katumbas ng naturang paglabag. Samakatuwid, sumasang-ayon ka na ang halaga ng mga pinsala ay isang minimum at na kung ang aktwal na mga pinsala ay higit pa, ikaw ay mananagot para sa mas mataas na halaga.

7. Mga Serbisyo sa Website

Hindi kami nag-iimbak o nagpapanatili ng anumang Mga Pagsusumite ng User nang mas mahaba kaysa sa pansamantalang panahon upang bigyan ang mga user ng pagkakataong i-download ang kanilang Nilalaman.

Kinukumpirma mo na ang Website ay isang pangkalahatang layunin na search engine at tool. Malinaw, ngunit walang paghihigpit, pinapayagan nito ang paghahanap sa maraming website para sa musika. Higit pa rito, ito ay isang pangkalahatang layunin na tool para sa pag-download ng mga audio file mula sa mga video at audio mula sa iba pang mapagkukunan ng internet. Samakatuwid, sumasang-ayon ka na ang Website ay maaari lamang gamitin ayon sa mga tuntuning ito at mga umiiral na batas.

Kinikilala mo na hindi namin kinukunsinti, hinihikayat, hinikayat, o pinahihintulutan ang paggamit ng Website sa paraang lumalabag sa mga naaangkop na batas.

8. Bayad

Kinikilala mo na hindi ka karapat-dapat sa isang refund ng anumang bahagi ng iyong mga gastos kung wakasan namin ang iyong mga karapatang gamitin ang Website dahil sa isang paglabag sa Mga Tuntuning ito anumang oras.

Ikaw, din, ay kinukumpirma at sumasang-ayon na inilalaan namin ang karapatang maningil para sa aming mga serbisyo sa bahagi o kabuuan, at iyon ay nasa aming sariling paghuhusga upang baguhin ang aming mga bayarin bilang sa tingin namin ay naaangkop.

Sa lahat ng iba pang aspeto, kinukumpirma mo na ang mga karagdagang tuntunin ay dapat mamamahala sa mga naturang bayarin, tuntunin, kundisyon, o kasunduan na naka-post sa Website at/o hiniling ng sinumang ahente sa pagbebenta/kumpanyang nagpoproseso ng pagbabayad, na inaamyenda sa pana-panahon.

9. Patakaran sa Privacy

Kami ay may karapatan na baguhin ang Patakaran sa Pagkapribado kung sa tingin namin ay kinakailangan sa pamamagitan ng pag-post ng mga naturang pagbabago sa Website.

Nagpapanatili kami ng hiwalay na Patakaran sa Privacy at ang iyong pahintulot sa Mga Tuntuning ito ay nagpapahiwatig ng pagsang-ayon sa Patakaran sa Privacy. At kinukumpirma mo na walang ibang abiso ang maaaring gawin sa iyo tungkol sa anumang mga pagbabago.

Ang iyong patuloy na paggamit ng site pagkatapos ng mga naturang pagbabago ay isang kumpirmasyon ng iyong pagtanggap sa mga naturang pagbabago, kahit na basahin mo ang mga ito.

10. Mga Claim sa Copyright

Kami ay may sariling paghuhusga na alisin ang anumang Nilalaman na pinaniniwalaan naming lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng iba, at inilalaan namin ang karapatang wakasan ang iyong paggamit sa Website kung lalabag ka sa mga tuntuning ito.

Pinahahalagahan namin ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng aming mga Gumagamit at ng iba pa. Hindi mo maaaring labagin ang copyright, trademark, o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari ng alinmang partido.

UULITIN ANG PATAKARAN NG PAGLABAG. SA PAGPAPATUPAD NG PAULIT-ULIT NA PATAKARAN NG PAGLABAG, ANUMANG USER PARA SA KANILANG MATERYAL AY MAY TATLONG GOOD-FAITH AT EPEKTIBONG REKLAMO SA MAGKAKASUNDONG ANIM NA BUWAN NA PANAHON AY KANILANG PAGBIBIGAY NG PAGGAMIT NG WEBSITE NG KANILANG WALANG BABALA.

Bagama’t ang aming site ay hindi napapailalim sa mga batas ng United States, nagsasagawa kami ng boluntaryong pagsunod Sa ilalim ng Title 17, Seksyon 512(c)(2) ng United States Code of the Digital Millennium Copyright Act.

Kung napatunayan mo na ang iyong naka-copyright na materyal ay nilalabag, sa bahagi o kabuuan, sa Website, ipasa ang iyong inaangkin na paglabag sa copyright sa aming ahente na itinalaga upang matanggap ang iyong abiso. Ipadala ang iyong mga notification sa email sa [email protected]:

Ang lahat ng hindi nauugnay at hindi epektibong mga abiso ay hindi makakatanggap ng anumang aksyon o tugon. Ang isang nauugnay na abiso ng paglabag ay dapat may nakasulat na komunikasyon sa aming ahente sa pamamagitan ng address, at dapat itong kasama ang sumusunod:

 • Ang iyong numero ng telepono, address, at, kung maaari, ang iyong email address;
 • Ang pagkakakilanlan ng materyal na pinaghihinalaang nilabag, isinangguni, o naka-link sa nilalamang sinasabing lumalabag. Mangyaring magbigay ng URL o anumang mahalagang impormasyon upang payagan kaming mahanap ang nilalaman sa internet o Website;
 • Pagkilala sa inaakalang nilabag na naka-copyright na gawa. Pakilarawan ang gawa at isama ang lokasyon o kopya ng awtorisadong bersyon ng gawa;
 • Isang pahayag na ang paggamit ng apektadong materyal ay hindi mo pinahintulutan, ng iyong ahente o ng batas;
 • Anumang electronic o pisikal na lagda ng may-ari ng copyright o isang awtorisadong kinatawan; at
 • Isang pahayag sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling upang ipakita na ikaw ang may-ari o awtorisadong kumatawan sa may-ari ng nilabag na materyal.

Kung ang resulta ng paghahanap sa iyong Website ay inalis sa ilalim ng isang abiso ng pinaghihinalaang na-claim na paglabag sa copyright, dapat mong bigyan kami ng nakasulat na komunikasyon (counter-notification) sa aming ahente, at dapat itong isama ang sumusunod:

 • Ang iyong pangalan, numero ng telepono, address, email address, at isang pahayag na sumasang-ayon ka sa hurisdiksyon ng mga hukuman sa address na iyong ibinigay;
 • Isang komento sa loob ng parusa ng pagsisinungaling na ang materyal ay inalis o hindi pinagana bilang resulta ng maling pagkilala o pagkakamali;
 • Isang pisikal o elektronikong lagda na pagmamay-ari ng may-ari ng copyright o isang awtorisadong kinatawan;
 • Isang pahayag na tinatanggap mo ang serbisyo ng proseso mula sa dapat na may-ari ng copyright o isang awtorisadong ahente;
 • Pagkilala sa nilalamang inalis o hindi pinagana at lokasyon, kung saan ang artikulo ay lumabas bago ito na-disable o inalis.

11. Limitasyon ng mga Pananagutan

Nililimitahan ng seksyong ito ang aming pananagutan sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan sa ilalim ng batas.

Hindi kami mananagot para sa espesyal, direkta, kinahinatnan, hindi direkta, o kapuri-puri na mga pinsala na nagreresulta mula sa anumang bahagi ng iyong mga aktibidad sa Website nang walang kontrol. Ang ganitong mga pinsala na nagmumula sa:

 • Ang iyong pag-asa sa anumang materyal sa Website;
 • Ang iyong kawalan ng kakayahan, paggamit o maling paggamit sa paggamit ng Website;
 • Ang pagwawakas ng serbisyo sa amin; o
 • Ang pagsususpinde, pagkaantala, pagbabago, pagbabago, o kumpletong paghinto ng Website.

Nalalapat din ang mga limitasyong ito patungkol sa mga pinsalang natamo dahil sa iba pang mga produkto o serbisyong na-advertise o natanggap na may kaugnayan sa Website.

Ang ilang hurisdiksyon ay hindi nagpapahintulot ng ilang limitasyon ng pananagutan. Samakatuwid, sa naturang hurisdiksyon, ang ilan sa mga naunang limitasyon ay maaaring hindi naaangkop sa iyo.

Ang Website na ito ay maaaring maglaman ng impormasyon o mga link sa mga third-party na website na independyente sa amin. Hindi kami mananagot para sa nilalaman o mga patakaran sa privacy, at walang representasyon o warranty tungkol sa pagiging tunay, katumpakan, o pagkakumpleto ng impormasyong nakapaloob sa anumang mga website ng third party. Hindi namin maaaring i-edit ang nilalaman ng anumang mga website ng third party. Sumasang-ayon ka na bayaran kami ng anumang pananagutan na magmumula sa iyong paggamit ng anumang mga website ng third party.

Hindi namin ginagarantiya na ang Website na ito ay:

 • Maging napapanahon, walang error, walang patid o secure
 • Matugunan ang iyong mga inaasahan o kinakailangan
 • Maging maaasahan at tumpak
 • Itama sa anumang pagkakamali sa nilalaman.

Ikaw ay mananagot para sa anumang pinsalang dinanas ng iyong computer system dahil ang anumang materyal na nakuha mula sa Website ay nasa iyong sariling peligro at pagpapasya.

Ang iyong mga karapatan at remedyo, sa kaso ng iyong hindi kasiyahan sa Website o anumang iba pang mga karaingan, ay malulutas sa pamamagitan ng pagwawakas ng iyong paggamit sa Website. Nang walang limitasyon, sa anumang kaso ay hindi lalampas sa $100 ang pinakamataas na pananagutan sa amin na magmumula sa iyong paggamit ng mga website.

12. Mga legal na alitan

Sumasang-ayon ka na, bilang bahagi ng pagsasaalang-alang para sa mga tuntuning ito, sa ngayon ay isinusuko mo ang anumang karapatang isailalim kami sa paglilitis ng isang hurado para sa anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin na magmumula sa mga tuntuning ito. Ang probisyong ito ay nananatiling maipapatupad kahit na sa kaso na ang anumang iba pang mga kinakailangan sa seksyong ito ay nai-waive.

Sumasang-ayon ka na maaaring magdala ng mga paghahabol sa iyong kakayahan lamang at hindi bilang miyembro ng klase o nagsasakdal.

Para sa anumang paghahabol na iniharap mo laban sa amin, sumasang-ayon kang magsumite at pumayag sa eksklusibo at personal na hurisdiksyon sa, at ang eksklusibong lugar ng hukuman. Para sa anumang paghahabol na isinampa namin laban sa iyo.

Sumasang-ayon kang magsumite at pumayag sa eksklusibo at personal na hurisdiksyon sa, at sa partikular na lugar ng hukuman.

13. Pagbabayad-danyos

Sumasang-ayon ka na bayaran kami ng danyos at hindi kami mabibilang mula sa lahat ng mga pinsala, kabilang ang mga claim at gastos ng third-party na binubuo ng mga bayarin sa abogado, na nagmumula sa iyong paggamit ng Website o paglabag sa Mga Tuntuning ito.

Sa anumang pagkakataon na mayroon kang hindi pagkakaunawaan sa isa o higit pang mga user o anumang mga third party, sa ngayon ay palayain mo kami, ang aming mga empleyado, ahente, opisyal, at mga kahalili mula sa anumang paghahabol, pinsala, at pinsala sa bawat uri ng kalikasan, na isiniwalat at hindi isiniwalat, kilala at hindi alam, pinaghihinalaan at hindi pinaghihinalaan, na nagmumula sa mga hindi pagkakaunawaan o sa Website.

14. Pangkalahatang Tuntunin

Ang Mga Tuntuning ito ay hindi mo maililipat, itinalaga, o sub-licensable maliban sa aming paunang pahintulot, ngunit maaari naming ilipat o italaga ito nang walang paghihigpit.

Gaya ng ginamit sa Mga Tuntuning ito, ang terminong “kabilang” ay naglalarawan at walang limitasyon.

Ang Mga Tuntuning ito, na maaaring susugan, ay bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at sa amin, at pinapalitan nito ang lahat ng naunang kasunduan sa pagitan namin.

Kung ang kasunduang ito ay isinalin at naisakatuparan sa anumang wika maliban sa Ingles at may salungatan sa pagitan ng pagsasalin at ng Ingles na bersyon, ang Ingles na bersyon ay dapat mauna kaysa sa iba’t ibang mga bersyon.

Ang aming kabiguan na kumilos sa anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito na may kaugnayan sa 6.1 ay hindi ituturing bilang isang disclaimer ng anumang probisyon o karapatan.

Kung ang alinman sa Mga Tuntuning ito ay matukoy na hindi wasto o hindi maipapatupad ayon sa batas, ang mga di-wasto at hindi maipapatupad na mga tuntunin ay papalitan at papalitan ng isang wasto, maipapatupad, na malapit na tumutugma sa layunin ng orihinal na layunin.

Wala sa mga tuntuning ito ang naglalayong magbigay ng mga karapatan o remedyo sa sinumang ikatlong partido.

Sumasang-ayon kang tumanggap ng mga abiso mula sa amin sa pamamagitan ng regular na mail, email, o mga pag-post sa Website.

Ang mga pamagat ng seksyon sa Mga Tuntuning ito ay walang legal o kontraktwal na epekto.

15. Pagbabago ng Mga Tuntuning Ito

Ang pag-amyenda sa mga tuntuning ito ay maaaring isagawa namin anumang oras sa pamamagitan ng pag-post ng mga binagong Tuntunin sa Website.

Sumasang-ayon ka na ang iyong paggamit sa Website na ito pagkatapos ng naturang pag-amyenda ay bubuo ng iyong pagtanggap sa mga naturang pagbabago anuman ang pagbabasa nito o hindi.